Zabezpečenie dát v CRM systémoch: Ako chrániť citlivé informácie

CRM systémy zhromažďujú, ukladajú a analyzujú obrovské objemy osobných údajov zákazníkov, čo prináša značné výzvy v oblasti zabezpečenia a ochrany dát. Vzhľadom na rastúce hrozby kybernetickej bezpečnosti a prísnejšie predpisy, ako je GDPR, je nevyhnutné, aby firmy uplatňovali najlepšie praktiky na ochranu dát vo svojich CRM systémoch.

 

Praktiky na ochranu osobných údajov

1. Šifrovanie dát: Jednou z najzákladnejších a najdôležitejších metód ochrany dát je šifrovanie. Všetky citlivé dáta by mali byť šifrované v pokoji aj pri prenose, aby boli chránené pred neoprávneným prístupom.

2. Pravidelné zálohovanie: Pravidelné zálohovanie dát je nevyhnutné pre obnovu v prípade dátového úniku, poškodenia dát či iných incidentov. Zálohy by mali byť tiež šifrované a uchovávané na bezpečnom mieste (inde ako pôvodné dáta, nenechávajte zálohu na rovnakom serveri ako pôvodné dáta).

3. Protokolovanie a monitorovanie: Sledovanie a zaznamenávanie aktivít v CRM systéme môže pomôcť identifikovať a reagovať na bezpečnostné incidenty. Monitoring by mal zahŕňať neobvyklé prístupy alebo pokusy o prístup, rovnako ako neobvyklé vzory používania dát.

 

imgix klWUhr wPJ8 unsplash

 

Správa prístupu používateľov

1. Role-based prístup: Prístup by mal byť riadený na základe rolí užívateľov, čo znamená, že pracovníci majú prístup iba k tým dátam, ktoré sú nevyhnutné pre ich prácu. To minimalizuje riziko narušenia dát spôsobeného chybami používateľov alebo internými hrozbami.

2. Silná autentizácia: Používanie silných hesiel a viacfaktorovej autentizácie môže významne zvýšiť bezpečnosť tým, že pridá ďalšiu vrstvu ochrany pred neoprávneným prístupom.

3. Správa digitálnych certifikátov: Digitálne certifikáty slúžia na overenie identity užívateľov a zariadení, pričom pomáhajú zabezpečiť, že iba oprávnené entity môžu pristupovať k systému.

 

role autocrm
Správa rolí v systéme AutoCRM

 

Ľudský faktor ako kľúčové riziko v zabezpečení CRM systémov

Napriek tomu, že technické opatrenia zohrávajú zásadnú úlohu v ochrane CRM systémov, jedným z najväčších rizík je často sám užívateľ systému. Ľudský faktor môže byť zdrojom bezpečnostných incidentov, či už úmyselne alebo neúmyselne.

Pracovníci môžu zneužiť prístup k dátam, ktoré majú k dispozícii, či už kradnutím informácií pre osobné obohatenie, alebo z pomsty zmazaním dôležitých dát po konflikte s manažmentom.

Rovnako tak môže dôjsť ku kompromitácii systému prostredníctvom neopatrného zaobchádzania s prístupovými údajmi, ako je zdieľanie hesiel, použitie slabých hesiel alebo neopatrné kliknutie na phishingový odkaz, ktorý môže viesť k úniku informácií a umožniť kybernetické útoky.

 

towfiqu barbhuiya em5w9 xj3uU unsplash

 

 

Pre minimalizáciu týchto rizík je dôležité okrem vyššie spomenutých technických postupov (úloha, viacfaktorové overovanie a certifikáty)  pravidelne školiť zamestnancov na tému najlepších praktík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To zahŕňa:

  • Vzdelávanie o bezpečnostných hrozbách: Zamestnanci by mali byť pravidelne informovaní o aktuálnych hrozbách a metódach, ktorými môžu chrániť firemné dáta.
  • Politiky pre silné heslá: Podnik by mal mať jasné politiky pre vytváranie a správu hesiel, vrátane pravidelnej zmeny hesiel a používania správcov hesiel.
  • Opatrenia proti vnútorným hrozbám: Zavedenie prísnych protokolov a monitorovanie pre detekciu a riešenie potenciálneho zneužitia prístupu k dátam zamestnancami.
  • Incidentné plánovanie: Vytvorenie a testovanie plánov na riešenie bezpečnostných incidentov, vrátane postupov na nápravu a komunikáciu s dotknutými stranami.

 

V ére digitalizácie a kybernetických hrozieb je zabezpečenie CRM systémov nevyhnutné pre ochranu osobných údajov zákazníkov. Technické opatrenia sú kritické, ale rovnako tak je kľúčová aj vedomosť, že veľké riziko predstavuje ľudský faktor.

Zamestnanci môžu neúmyselne alebo úmyselne spôsobiť bezpečnostné incidenty, od neopatrného zaobchádzania s prístupovými údajmi až po interné sabotáže. Preto je nevyhnutné kombinovať silné bezpečnostné protokoly s pravidelným vzdelávaním zamestnancov a vytvorením pevnej bezpečnostnej kultúry, ktorá zaistí, že ochrana dát bude vždy na prvom mieste.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.