Všetko pre projektové riadenie – softvér, ktorý šetrí vašu prácu

Opensource program AutoCRM nie je určený len na prehľadnú správu zákazníckych vzťahov. Jeho funkcie zasahujú aj do oblasti projektového riadenia. Softvér ako tento je nevyhnutnou pomôckou každej firmy, ktorá chce vydobyť zo všetkých sfér svojej činnosti maximum.

Nemusíte nám ale veriť, pokiaľ ho sami nevyskúšate. Pracujte chvíľu nanečisto s jeho bezplatnou demoverziou a posúďte sami.

iPhone2
laptop 1

Softvér pre projektové riadenie, ktorý má všetko, čo potrebujete

Medzi funkcie nášho programu, ktoré sa vzťahujú k projektovému riadeniu, patria:

Ganttov diagram

Plánovanie projektových činností a ich nadväznosti sa bez využitia Ganttovho diagramu len málokedy zaobíde. S týmto jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom získate perfektný prehľad o harmonograme vášho projektu a budete poznať každé Čo, Kde, Kedy a Kto.

Projekty

S touto funkciou môžete zakladať nové projekty a priraďovať ich príslušným osobám či tímom. Projektom je možné dať rôzne priority, monitorovať ich plnenie, dopĺňať ich o grafy a štatistiky. Pri založení každého projektu zároveň vznikne zvláštna chatovacia miestnosť, kde môžete o projekte diskutovať alebo dopisovať ďalšie úlohy. Tie odtiaľto možno tiež jedným kliknutím importovať do kanbanboardu.

Odpracované

Daná úloha sa po dokončení môže stať ešte cennou položkou v štatistikách. S touto funkciou zistíte, koľko zabrali dané úlohy času, aké mali náklady a mnoho ďalších relevantných informácií. Tie potom môžete využiť vo vašich grafoch, štatistikách, mesačných či ročných vyhodnoteniach a svoje plánovanie a manažment tomu prispôsobiť.

Kanban board

Ďalšia funkcia, ktorá dnes chýba pri máloktorom riadení projektov. Úlohy tu môžete prehľadne deliť a presúvať medzi kategóriami podľa stavu ich rozpracovanosti. Ľahšie si tak s ich pomocou môžete beh práce vizualizovať.

Úlohy

Úlohy sú jedným z kľúčových prvkov riadenia projektov. Umožňujú jasné rozdelenie práce medzi zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou. Riadenie úloh zahŕňa plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrolu úloh s cieľom zabezpečiť, aby boli dokončené včas, v rámci rozpočtu a v požadovanej kvalite.

settings-user

Systém riadenia zdrojov

Systém riadenia zdrojov je kľúčovým prvkom riadenia projektu, pretože umožňuje plánovať, organizovať a riadiť využívanie zdrojov na dosiahnutie cieľov projektu. Systém riadenia zdrojov poskytuje prehľad o využívaní zdrojov a umožňuje identifikovať a riešiť problémy s prideľovaním zdrojov. Môže tiež optimalizovať využitie zdrojov a znížiť náklady na projekt.

strategy-split

Work breakdown structure

WBS je súčasťou agilného vývoja, uľahčuje rozdelenie veľkého projektu. Je to hierarchický spôsob rozdelenia projektu na zvládnuteľné časti alebo úlohy. Čím zložitejší projekt máte pred sebou, tým je pravdepodobnejšie, že použijete WBS.

single-neutral-actions-process

SCRUM

Vytvorte pevný základ pre svoj projekt AutoCRM|ERP pomocou intuitívneho procesu SCRUM. Pomocou najlepších postupov agilného vývoja softvéru môže váš tím vytvoriť realizovateľný plán, ktorý vás dovedie k úspechu. Tento proces podporuje dosahovanie tímových cieľov a samoorganizáciu.

performance-money-increase

Earned value management

EVM je metóda riadenia a kontroly projektov, ktorá sleduje priebeh projektov. EVM má 3 základné rozmery: plánovanú hodnotu, získanú hodnotu a skutočnú hodnotu. Pomocou EVM môžete tieto tri aspekty pozorne sledovať, aby ste včas identifikovali problémy, udržali sa na správnej ceste a dosiahli svoje ciele.

Helpdesk

S rastom spoločnosti rastie aj počet otázok od zákazníkov, či už týkajúcich sa funkčnosti produktu alebo ich neznalosti. Na tieto účely slúži asistenčná služba. Jej služby sú známe predovšetkým pre zákazníkov, ale sú veľmi užitočné aj pre interné potreby. Zamestnanci môžu adresovať svoje požiadavky na jedno miesto a oddelenie IT môže sledovať všetky incidenty.

Ganttov diagram

Plánovanie projektových činností a ich nadväznosti sa bez využitia Ganttovho diagramu len málokedy zaobíde. S týmto jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom získate perfektný prehľad o harmonograme vášho projektu a budete poznať každé Čo, Kde, Kedy a Kto.
Screenshot 2022 05 08T141304.557

Případové studie

Vyskúšajte si, čo náš program v praxi vie. Uvidíte, ako ho môžete využiť na jednoduchšiu, prehľadnejšiu a účinnejšiu prácu na vašich projektoch.

Komplexnejšie programy na projektové riadenie aby jeden pohľadal

Funkcie vzťahujúce sa priamo k projektovému manažmentu sú len špičkou ľadovca toho, čo všetko náš systém ponúka. Nájdete tu desiatky ďalších funkcií, ktoré váš biznis aj komunikáciu maximálne zjednodušia a sprehľadnia. Aj vy môžete ťažiť z jeho výhod:

01.

Po obstaraní sa systém stane vašim majetkom, a to aj s kódmi. Môžete ho preto naďalej modifikovať tak, aby perfektne pasoval k potrebám vašej firmy.

02.

AutoCRM ľahko prepojíte s inými systémami s pomocou API. Google a Outlook kalendár, Leady, alebo Mattermost pre chatovanie sú len niektoré príklady takéhoto prepojenia.

03.

Jedná sa o jeden z najlepších systémov pre manažment CRM a vedenie adekvátnej komunikácie so zákazníkmi aj obchodnými partnermi. Zber kontaktov, ich dát a následná segmentácia nazbieraných informácií za účelom ďalšej komunikácie neboli nikdy jednoduchšie.

04.

S programom je možné automatizovať množstvo drobných úloh a procesov, takže sa môžete venovať vedeniu projektov v oblastiach, na ktorých záleží najviac a nezabrávať do menších, stereotypných činností.

05.

Automatický a prehľadný reporting vám zaistí pravidelné výstupy dát podľa zadaných parametrov.

Koľko stojí tento softvér na projektový manažment

Cena obstarania programu sa líši podľa veľkosti vašej firmy, ktorej zodpovedá aj rozsah funkcií. Voliť môžete medzi jednorazovým obstaraním programu na vlastné servery a medzi cloudovým riešením s mesačnými platbami.

Ste stredná, veľká spoločnosť, korporácia alebo verejný sektor?

Cena za Low-Code AutoERP sa vždy určuje individuálne.

Štart AutoCRM – obsahuje kompletný CRM systém

Cena sa počíta od množstva dát v systéme a skladá sa z jednorazového poplatku za implementáciu a úpravu systému na mieru. Ďalej potom z pravidelného mesačného poplatku za správu, cloud, aktualizácie, zabezpečenie a zálohovanie celého systému a všetkých jeho modulov.

V priebehu používania nevyžadujeme žiadne ďalšie licenčné poplatky ani poplatky za počet užívateľov.

Máte záujem o prezentáciu systému alebo demo zadarmo? Prosím kontaktujte nás

Ako náš Customer Relationship Management systém hodnotia užívatelia

Na riadenie projektov a CRM využíva systém, na ktorom je náš program založený, cez 50 000 firiem na svete. Niečo teda musí robiť dobre… Čo je to niečo, to si môžete sami vyskúšať hneď teraz!

Kontakty

Fakturačné údaje:

Apertia Tech s.r.o.

Šlikova 549/4

Praha 6 – Břevnov

PSČ 16900

IČO: 27117758 DIČ: CZ27117758

C 97580 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo spoločnosti:

Apertia Tech s.r.o.

Matěje Koštíře 269

25088 Čelákovice

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.