Všetko pre projektové riadenie – softvér, ktorý šetrí vašu prácu

Opensource program AutoCRM nie je určený len na prehľadnú správu zákazníckych vzťahov. Jeho funkcie zasahujú aj do oblasti projektového riadenia. Softvér ako tento je nevyhnutnou pomôckou každej firmy, ktorá chce vydobyť zo všetkých sfér svojej činnosti maximum.

Nemusíte nám ale veriť, pokiaľ ho sami nevyskúšate. Pracujte chvíľu nanečisto s jeho bezplatnou demoverziou a posúďte sami.

iPhone2
laptop 1

Softvér pre projektové riadenie, ktorý má všetko, čo potrebujete

Medzi funkcie nášho programu, ktoré sa vzťahujú k projektovému riadeniu, patria:

Ganttov diagram

Plánovanie projektových činností a ich nadväznosti sa bez využitia Ganttovho diagramu len málokedy zaobíde. S týmto jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom získate perfektný prehľad o harmonograme vášho projektu a budete poznať každé Čo, Kde, Kedy a Kto.

Projekty

S touto funkciou môžete zakladať nové projekty a priraďovať ich príslušným osobám či tímom. Projektom je možné dať rôzne priority, monitorovať ich plnenie, dopĺňať ich o grafy a štatistiky. Pri založení každého projektu zároveň vznikne zvláštna chatovacia miestnosť, kde môžete o projekte diskutovať alebo dopisovať ďalšie úlohy. Tie odtiaľto možno tiež jedným kliknutím importovať do kanbanboardu.

Odpracované

Daná úloha sa po dokončení môže stať ešte cennou položkou v štatistikách. S touto funkciou zistíte, koľko zabrali dané úlohy času, aké mali náklady a mnoho ďalších relevantných informácií. Tie potom môžete využiť vo vašich grafoch, štatistikách, mesačných či ročných vyhodnoteniach a svoje plánovanie a manažment tomu prispôsobiť.

Kanban board

Ďalšia funkcia, ktorá dnes chýba pri máloktorom riadení projektov. Úlohy tu môžete prehľadne deliť a presúvať medzi kategóriami podľa stavu ich rozpracovanosti. Ľahšie si tak s ich pomocou môžete beh práce vizualizovať.

Úlohy

Úlohy sú jedným z kľúčových prvkov riadenia projektov. Umožňujú jasné rozdelenie práce medzi zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou. Riadenie úloh zahŕňa plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrolu úloh s cieľom zabezpečiť, aby boli dokončené včas, v rámci rozpočtu a v požadovanej kvalite.

settings-user

Systém riadenia zdrojov

Systém riadenia zdrojov je kľúčovým prvkom riadenia projektu, pretože umožňuje plánovať, organizovať a riadiť využívanie zdrojov na dosiahnutie cieľov projektu. Systém riadenia zdrojov poskytuje prehľad o využívaní zdrojov a umožňuje identifikovať a riešiť problémy s prideľovaním zdrojov. Môže tiež optimalizovať využitie zdrojov a znížiť náklady na projekt.

strategy-split

Work breakdown structure

WBS je súčasťou agilného vývoja, uľahčuje rozdelenie veľkého projektu. Je to hierarchický spôsob rozdelenia projektu na zvládnuteľné časti alebo úlohy. Čím zložitejší projekt máte pred sebou, tým je pravdepodobnejšie, že použijete WBS.

single-neutral-actions-process

SCRUM

Vytvorte pevný základ pre svoj projekt AutoCRM|ERP pomocou intuitívneho procesu SCRUM. Pomocou najlepších postupov agilného vývoja softvéru môže váš tím vytvoriť realizovateľný plán, ktorý vás dovedie k úspechu. Tento proces podporuje dosahovanie tímových cieľov a samoorganizáciu.

performance-money-increase

Earned value management

EVM je metóda riadenia a kontroly projektov, ktorá sleduje priebeh projektov. EVM má 3 základné rozmery: plánovanú hodnotu, získanú hodnotu a skutočnú hodnotu. Pomocou EVM môžete tieto tri aspekty pozorne sledovať, aby ste včas identifikovali problémy, udržali sa na správnej ceste a dosiahli svoje ciele.

Helpdesk

S rastom spoločnosti rastie aj počet otázok od zákazníkov, či už týkajúcich sa funkčnosti produktu alebo ich neznalosti. Na tieto účely slúži asistenčná služba. Jej služby sú známe predovšetkým pre zákazníkov, ale sú veľmi užitočné aj pre interné potreby. Zamestnanci môžu adresovať svoje požiadavky na jedno miesto a oddelenie IT môže sledovať všetky incidenty.

Ganttov diagram

Plánovanie projektových činností a ich nadväznosti sa bez využitia Ganttovho diagramu len málokedy zaobíde. S týmto jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom získate perfektný prehľad o harmonograme vášho projektu a budete poznať každé Čo, Kde, Kedy a Kto.
Screenshot 2022 05 08T141304.557

Případové studie

Vyskúšajte si, čo náš program v praxi vie. Uvidíte, ako ho môžete využiť na jednoduchšiu, prehľadnejšiu a účinnejšiu prácu na vašich projektoch.

Komplexnejšie programy na projektové riadenie aby jeden pohľadal

Funkcie vzťahujúce sa priamo k projektovému manažmentu sú len špičkou ľadovca toho, čo všetko náš systém ponúka. Nájdete tu desiatky ďalších funkcií, ktoré váš biznis aj komunikáciu maximálne zjednodušia a sprehľadnia. Aj vy môžete ťažiť z jeho výhod:

01.

Po obstaraní sa systém stane vašim majetkom, a to aj s kódmi. Môžete ho preto naďalej modifikovať tak, aby perfektne pasoval k potrebám vašej firmy.

02.

AutoCRM ľahko prepojíte s inými systémami s pomocou API. Google a Outlook kalendár, Leady, alebo Mattermost pre chatovanie sú len niektoré príklady takéhoto prepojenia.

03.

Jedná sa o jeden z najlepších systémov pre manažment CRM a vedenie adekvátnej komunikácie so zákazníkmi aj obchodnými partnermi. Zber kontaktov, ich dát a následná segmentácia nazbieraných informácií za účelom ďalšej komunikácie neboli nikdy jednoduchšie.

04.

S programom je možné automatizovať množstvo drobných úloh a procesov, takže sa môžete venovať vedeniu projektov v oblastiach, na ktorých záleží najviac a nezabrávať do menších, stereotypných činností.

05.

Automatický a prehľadný reporting vám zaistí pravidelné výstupy dát podľa zadaných parametrov.

Pomôžeme Vám s výberom funkcií

Cena obstarania programu sa líši podľa veľkosti Vašej firmy a jej potrebám, ktorým zodpovedá aj rozsah funkcií. Zvoľte a objednajte si nezáväzne program, naši obchodní zástupcovia sa s Vami spoja a doladia s Vami obsah CRM.

Free
Basic
Standard
Maxi
Premium
Zadarmo
85 €*/měsíc
210 €*/měsíc
340 €*/měsíc
Na mieru
Shrnutí
 • Základné riešenie CRM
 • Fakturácia
 • Komplexné riešenia ERP a CRM
 • Fakturácia
 • Riadenie projektu
 • Komunikačné nástroje
 • Pokročilý obchod
 • Komplexné riešenia ERP a CRM
 • Fakturácia
 • Riadenie projektu
 • Komunikačné nástroje
 • Pokročilý obchod
 • Automatizácia
 • Reporting
 • Komplexné riešenia ERP a CRM
 • Fakturácia
 • Riadenie projektu
 • Komunikačné nástroje
 • Pokročilý obchod
 • Automatizácia
 • Reporting
 • Správa skladu
 • Prispôsobené vašim potrebám
Základné funkcie CRM
Neobmedzený počet používateľov
Úložisko 3 GB
Úložisko 10 GB
Úložisko Premium
Práca s potenciálmi
Organizácia a kontakty
Obchodné príležitosti
E-mail
Šablóny e-mailov
Call centrum
Kalendár
Plánovanie, volania a schôdzky
Ponuky
Produkty
Objednávky
Zmluvy
Predajná pipeline
Pokročilé grafy a analytika
Konferenčná miestnosť s online nahrávaním stretnutí
Prepis všetkých stretnutí zo záznamu
Riadenie projektu
Projekty
Úlohy
Prenosový protokol
Spracované
Automatizácia pracovného postupu
Finančné toky projektu
Fakturačný systém
Přijaté faktury
Vydané faktury
Zálohové faktúry
Daňové doklady vystavené na platby
Pripojenie k bankovému účtu
Automatické párovanie platieb
Automatizované párovanie faktúr pomocou AI
Pokladňa
Opravné daňové doklady
Automatické pripomenutie platby
Párovanie faktúr s objednávkami a nákupnými objednávkami
Reportovací systém
Vytváranie vlastných grafov
Customizace grafov
Filtrovanie záznamov
Možnosti BI
Predpovede AI
Dokument systém
Znalostná báza
Úprava dokumentov
Správa priečinkov
Otváranie dokumentov (Word, Excel, PDF) pomocou OnlyOffice
Možnosť prepojiť dokumenty s akoukoľvek entitou
Chat
Komunikácia spoločnosti
Vytváranie skupín
Priama komunikácia
Pripojenie nástrojov/funkcií k chatu
Pripojenie k chatbotom s umelou inteligenciou
Vytváranie úloh priamo z chatu
Mobilné aplikácie
Workflow a automatizácia
Flexibilita a komplexnosť
Integrácia s inými funkciami systému
Workflows - vytváranie a úprava (bez programovania)
Vývojové diagramy (BPMN)
Automatizácia procesov v spoločnosti
Správa skladu
Sklady s/bez pozícií
Príjemky
Výkupky
Skladové pohyby
Správa výrobných čísel
Inventúra (aj priebežná)
Výrobný systém
Vytváranie technologických postupov
Správa výrobných príkazov
Pracovisko
Riadenie operácií/materiálových harmonogramov
Výrobné stromy
Zobraziť dostupnosť materiálov

* Ceny sú uvedené bez DPH

Každý variant je možné upraviť na prianie.

Ako náš Customer Relationship Management systém hodnotia užívatelia

Na riadenie projektov a CRM využíva systém, na ktorom je náš program založený, cez 50 000 firiem na svete. Niečo teda musí robiť dobre… Čo je to niečo, to si môžete sami vyskúšať hneď teraz!

Kontakty

Fakturačné údaje:

Apertia Tech s.r.o.

Šlikova 549/4

Praha 6 – Břevnov

PSČ 16900

IČO: 27117758 DIČ: CZ27117758

C 97580 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo spoločnosti:

Apertia Tech s.r.o.

Matěje Koštíře 269

25088 Čelákovice

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.