Vendor Management System

Potrebujete systém, ktorý vám zabezpečí efektívne riadenie vzťahov s dodávateľmi vrátane komunikácie, plánovania a riadenia dodávok, fakturácie, plánovania platieb a monitorovania kvality? Potrebujete systém riadenia dodávateľov alebo VMS! A my v AutoCRM vám ho môžeme poskytnúť vďaka obrovskej flexibilite nášho systému CRM.

 

Čo je to Vendor Management System?

Vendor Management System je systém, ktorý pomáha riadiť procesy, ktoré organizácie používajú na riadenie svojich dodávateľov. Riadenie dodávateľov zahŕňa činnosti, ako je výber dodávateľov, vyjednávanie zmlúv, kontrola nákladov, zmierňovanie rizík súvisiacich s dodávateľmi a zabezpečenie poskytovania služieb.

 

Vendor Management System dodavatelé

 

Dodávatelia, ktorých spoločnosť využíva, sa môžu veľmi líšiť v závislosti od povahy organizácie a môžu zahŕňať tak rozmanité spoločnosti, ako sú dodávatelia montážneho príslušenstva, bezpečnostné agentúry dodávajúce pracovnú silu v podobe strážnikov alebo konzultantov. Modulárny CRM | ERP systém to všetko zvládne.

 

Vendor Management System přidat produkt
Vytvorenie výrobku objednaného od konkrétneho dodávateľa

 

Efektívnym riadením dodávateľov znížite riziko narušenia dodávateľského reťazca a zabezpečíte, že vami dodávaný tovar a služby budú dodané včas a v očakávanej kvalite. Efektívny proces riadenia dodávateľov môže ďalej pomôcť dosiahnuť obchodné ciele, ako je zachytenie možností úspory nákladov, ako aj podniknúť kroky na urýchlenie procesu prijatia. Pomôže tiež spoločnostiam vybudovať pevnejšie vzťahy s dodávateľmi, čo môže viesť k možnostiam vyjednať lepšie ceny.

 

Čo dokáže VMS? A keď ho vytvoríte na modelári, často aj viac.

  • Riadenie vzťahov s dodávateľmi
  • Fakturácia
  • Evidencia a správa zmlúv s dodávateľmi
  • Monitorovanie zdrojov dodávateľov
  • Plánovanie a riadenie dodávok
  • Riadenie a hodnotenie kvality dodávok
  • Sledovanie platobných podmienok
  • Riadenie rizík spojených s dodávateľmi
  • Analytické funkcie a funkcie podávania správ

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.