Čo je ERP systém a ako ho vybrať a implementovať do svojho podnikania

Podnikanie je komplexná záležitosť, a sledovať všetky procesy môže byť časovo náročné a neefektívne. Ako vám v tom pomôže ERP systém?

Umožní vám spravovať napríklad marketing, plánovanie, zásoby a personalistiku, všetko na jednom mieste.

Čo to je ERP systém a ako ho správne vybrať a využívať, vám priblíži dnešný článok.

laptopHome 2
Obsah

Ušetřete zbytečně ztracený čas a věnujte se svému byznysu naplno.

Čo je to ERP systém

Skratka ERP je z anglického Enterprise Resource Planning, česká definícia ERP je teda plánovanie podnikových zdrojov. Jedná sa o počítačový systém pre vašu firmu, ktorý integruje všetky procesy potrebné na správne riadenie podnikania. Pomocou ERP softvéru vytvoríte aplikáciu, alebo viac aplikácií, ktoré spolu navzájom komunikujú, pre manažment interných záležitostí.

Výhody ERP systému

Hlavným účelom ERP technológií je zjednodušiť podnikateľskú činnosť a umožniť efektívnejšie sledovanie všetkých procesov. Vďaka vhodnému ERP získate však oveľa viac, než len všetky informácie na jednom mieste. Najlepšie ERP systémy zdvihnú celkovú úroveň vášho podnikania.

Centralizovaná správa dát

ERP systémy umožňujú centralizované ukladanie dát a informácií, čo znamená ľahký prístup k nim a zabraňuje strate alebo duplikácii.

Zvýšenie efektivity

Vďaka automatizácii radu manuálnych procesov, ktoré inak zaberú hodiny času, sa môžete vy alebo vaši zamestnanci venovať iným záležitostiam.

graphic-tablet-pen

Lepšie plánovanie a kontrola

Technológia uľahčí lepšie plánovanie a kontrolu procesov v rámci organizácie. Zjednoduší tak napríklad tvorbu projektových plánov, sledovanie zásob a zaistenie správnej komunikácie medzi oddeleniami.

Zlepšenie výkonu

Vďaka zníženiu nákladov spolu so zvýšením produktivity vám zostane viac času na vylepšovanie kvality produktov a služieb. Zamestnanci zvládnu vďaka automatizácii viac úloh za menej času a prioritou sa tak môže stať rozvoj vášho podnikania.

Lepší zákaznícky servis

ERP systém vám pomôže lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na ich požiadavky, vďaka efektívnej komunikácii s CRM systémom.

strategy-split

Flexibilita

ERP systémy sú všeobecne veľmi flexibilné a môžu byť prispôsobené špecifickým potrebám organizácie.

single-neutral-actions-process

Lepšie rozhodovanie

Vďaka ERP funkciám ako zdieľaný kalendár budú mať vaše tímy prístup k úplným a aktuálnym informáciám, čo umožňuje efektívnejšie rozhodovanie a manažment.

Posuňte svoje podnikanie vpred a zlepšite chod svojej firmy.

Kľúčové vlastnosti ERP systému

S čím všetkým vám ERP môže pomôcť? Ako všestranná technológia nájde využitie vo všetkých oblastiach.

Účtovníctvo a finančné riadenie:

Predaj a zákaznícky servis:

Správa zásob a dodávateľského reťazca:

Riadenie ľudských zdrojov:

automaticERP menu 1
Zjednodušte manuálne a zdĺhavé procesy naprieč vašou firmou.

Výber správneho ERP systému pre vaše podnikanie

Obzvlášť pre menšie firmy je potrebné vziať pri výbere do úvahy množstvo faktorov. Na trhu je totiž ERP systémov celý rad, a nie každý je vhodný pre všetkých. ČO je teda potrebné urobiť, než sa rozhodnete?

Posúdenie obchodných potrieb a požiadaviek

Najdôležitejším krokom je získať jasný prehľad o nárokoch, ktoré ERP systém musí spĺňať. To zahŕňa požiadavky na funkcie, ako sú správa zákazníkov, zásob, finančných záznamov, riadenia ľudských zdrojov a ďalšie. Ďalej je potrebné zvážiť aj špecifické požiadavky odvíjajúce sa od veľkosti firmy, ako je napríklad cena a jednoduchosť používania.

Porovnanie rôznych ERP systémov

Keď máte jasnú predstavu o vašich obchodných potrebách a požiadavkách, môžete začať s porovnávaním rôznych ERP systémov, ktoré sú k dispozícii na trhu. Existujú riešenia pre malé aj väčšie firmy, takže je dôležité venovať čas výberu toho vhodného pre vás. Porozhliadnite sa po rôznych dodávateľoch a dohodnite si schôdzku, na ktorej zistíte, čo vám vie ponúknuť.
high level rack g4061eb2f8 1920

Možnosti integrácie s existujúcimi systémami

Ak už máte interné aplikácie, ktoré používate, je dôležité zvážiť, či je nový ERP systém bude vedieť integrovať. Pokiaľ toto nie je možné, je potrebné počítať s venovaním relatívne veľkého množstva času a nákladov na implementáciu.

Zváženie najlepších ERP systémov

Je dôležité venovať pozornosť recenziám a hodnoteniam, skúste vyhľadávať názory podobných podnikateľov, ako ste vy sami. ERP systém, ktorý využíva veľká firma, nebude zrejme vhodný pre malý podnik. Zároveň sledujte návrhy a názory expertov na komunikáciu, IT alebo manažment.
Získajte ideálne riešenie pre vašu firmu a profesionálne poradenstvo.

Úlohy implementácie ERP systému

Čo treba urobiť, než bude ERP pripravený na použitie? Myslieť musíte predovšetkým na dve veci.

Integrácia s existujúcimi systémami

Pokiaľ vaša firma už má nejaké systémy, ako sú napríklad účtovný softvér, alebo CRM, je dôležité zabezpečiť, aby boli dáta z nich prenosné do nového ERP. Integrácia zaisťuje, že dáta sú synchronizované a že všetky systémy spolupracujú a komunikujú. Naplánujte, aké dáta chcete preniesť a identifikujte integračné body, teda miesta, kde k prenosu dát dôjde. Integračným bodom môže byť napríklad API, rozhranie na prenos súborov alebo priame pripojenie k databáze. Vždy pred prenosom dát zaistite dostatočné zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu, aby ste ochránili prípadné citlivé informácie.

Priebežná údržba a podpora

Po nasadení ERP systému je dôležité mať k dispozícii podporu pri jeho údržbe, najčastejšie vo forme expertnej pomoci. To zahŕňa aktualizácie softvéru, testovanie, bezpečnostný audit, a ďalšie zásahy, ktoré by mohli byť potrebné. Takéto služby môže zabezpečovať externý IT špecialista, vaše IT oddelenie, alebo dodávateľ. Aktualizácia bude väčšinou smerovať na opravu rôznych chýb, alebo vylepšenia či rozšírenia existujúcich funkcií. Bezpečnostný audit by ste nemali podceniť obzvlášť pokiaľ váš ERP systém pracuje s osobnými údajmi, v takýchto prípadoch býva žiaduce ho vykonávať aj pravidelne.
box ge3c54701e 1920

Najlepšie postupy pre implementáciu ERP systému

Ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje starostlivú prípravu a dobré plánovanie. Aby ste zvládli implementáciu bez problému, riaďte sa nasledujúcimi tipmi:
  1. Vypracujte jasný plán projektu: Projektový plán by měl zahrnovat stanovení cílů, časového harmonogramu, rozpočtu, zdrojů a odpovědností. Je také důležité, aby projektový plán byl pružný a zohledňoval změny, které se mohou objevit během procesu. Stanovte například, jaká data budete přenášet a kdo za bude mít přenos na starosti, nebo jakým způsobem budete školit zaměstnance.
  1. Správna komunikácia a školenie: Komunikácia so zamestnancami naprieč firmou by mala byť priebežná a včasná, aby boli všetci informovaní o zmenách a nových procesoch. V prvom rade informujte tých členov tímu, ktorí v súčasnosti najviac pracujú s existujúcimi systémami, napríklad pre správu dát, alebo účtovníctvo, a budú prechádzať k novému ERP systému. Zatiaľ čo niektorí zamestnanci môžu mať prirodzenejší vzťah k technológiám, iní sa môžu s novými funkciami a procesmi zoznamovať pomalšie. Usporiadanie špecializovaného školenia môže tiež pomôcť zlepšiť efektivitu implementácie a minimalizovať budúce komplikácie spôsobené prípadnou ľudskou chybou.
pharmacy g3fd567d1d 1920
  1. Spolupráca medzi oddeleniami: Každé oddelenie by malo mať jasnú predstavu o tom, ako presne bude ERP systém využívaný v rámci jeho činnosti. Pokiaľ bude mať implementácia vplyv na doterajšiu formu spolupráce medzi dvoma oddeleniami, mal by byť vyhradený priestor na ujasnenie prípadných otázok a identifikáciu možných nedostatkov. Nepodceňte tiež stanovenie kompetencií a zodpovedností, ktoré jednotlivým oddeleniam patria, aby nedochádzalo k zmätkom v agende.

  2. Priebežné sledovanie a zlepšovanie: Vďaka monitorovaniu bude možné zlepšovať systém tam, kde je to nutné. To zahŕňa priebežné testovanie, hodnotenie výkonu a poskytovanie spätnej väzby zamestnancom aj dodávateľovi. Okrem toho by sa mali priebežne hodnotiť výkonnostné ukazovatele a spätná väzba zamestnancov a dodávateľov by mala byť zohľadnená pri plánovaní ďalších úprav či aktualizácií.

Najlepšie postupy pre implementáciu ERP systému

Ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje starostlivú prípravu a dobré plánovanie. Aby ste zvládli implementáciu bez problému, riaďte sa nasledujúcimi tipmi:

  1. Vypracujte jasný plán projektu: Projektový plán by mal zahŕňať stanovenie cieľov, časového harmonogramu, rozpočtu, zdrojov a zodpovedností. Je tiež dôležité, aby projektový plán bol pružný a zohľadňoval zmeny, ktoré sa môžu objaviť počas procesu. Stanovte napríklad, aké dáta budete prenášať a kto za bude mať prenos na starosti, alebo akým spôsobom budete školiť zamestnancov.

  2. Správna komunikácia a školenie: Komunikácia so zamestnancami naprieč firmou by mala byť priebežná a včasná, aby boli všetci informovaní o zmenách a nových procesoch. V prvom rade informujte tých členov tímu, ktorí v súčasnosti najviac pracujú s existujúcimi systémami, napríklad pre správu dát, alebo účtovníctvo, a budú prechádzať k novému ERP systému. Zatiaľ čo niektorí zamestnanci môžu mať prirodzenejší vzťah k technológiám, iní sa môžu s novými funkciami a procesmi zoznamovať pomalšie. Usporiadanie špecializovaného školenia môže tiež pomôcť zlepšiť efektivitu implementácie a minimalizovať budúce komplikácie spôsobené prípadnou ľudskou chybou.

  3. Spolupráca medzi oddeleniami: Každé oddelenie by malo mať jasnú predstavu o tom, ako presne bude ERP systém využívaný v rámci jeho činnosti. Pokiaľ bude mať implementácia vplyv na doterajšiu formu spolupráce medzi dvoma oddeleniami, mal by byť vyhradený priestor na ujasnenie prípadných otázok a identifikáciu možných nedostatkov. Nepodceňte tiež stanovenie kompetencií a zodpovedností, ktoré jednotlivým oddeleniam patria, aby nedochádzalo k zmätkom v agende.

  4. Priebežné sledovanie a zlepšovanie: Vďaka monitorovaniu bude možné zlepšovať systém tam, kde je to nutné. To zahŕňa priebežné testovanie, hodnotenie výkonu a poskytovanie spätnej väzby zamestnancom aj dodávateľovi. Okrem toho by sa mali priebežne hodnotiť výkonnostné ukazovatele a spätná väzba zamestnancov a dodávateľov by mala byť zohľadnená pri plánovaní ďalších úprav či aktualizácií.
pharmacy g3fd567d1d 1920
Ušetrite čas, prácu aj stres. Začnite s výberom a implementáciou ERP systému.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.