AutoCRM – Predajný balíček (Sales Pack)

Súčasťou Predajného balíčka sú entity, formuláre a funkcie pre Produkty, Ponuky, Predajné objednávky a Faktúry.

Produkty

Položky produktu je možné použiť u ponúk, predajných objednávok a faktúr. Sú tiež k dispozícii na prispôsobenie v Entity Manageri, takže môžete vytvárať nové vzťahy medzi produktmi a inými entitami.

Záznam o produkte má tri cenové polia: Náklady, Zoznam a Jednotka. Existuje možnosť automaticky vypočítať jednotkovú cenu pomocou rôznych vzorcov podľa vybraného typu ceny.

Produkt je možné označiť ako bez dane. Zabráni uplatneniu daňovej sadzby po pridaní produktu do ponuky, predajnej objednávky alebo faktúry.

prod 01

Kategórie

Každý záznam o produkte môže patriť do určitej kategórie produktu. Kategórie produktov sú prezentované ako hierarchická stromová štruktúra. Každá kategória môže mať podkategórie.

prod 02

Ponuky

Ponuka je špecifická skupina produktov alebo služieb s ich množstvom a cenami, ktoré ponúknete zákazníkom.

Ponuka má vzťah k Príležitosti. Pri vytváraní novej ponuky spojenej s príležitosťou sa prevádzajú položky príležitosti do ponuky.

Konverzia z príležitosti

1. Vytvorte novú Ponuku, vo formulári uveďte potrebnú Príležitosť. Dáta budú z Príležitosti skopírované do vytvorenej ponuky.

2. Vytvorte novú ponuku z panela Vzťahy ponúk v podrobnom zobrazení Príležitosti. (Poznámka: Správca musí pridať panel do správcu rozloženia.)

Generovanie predajných objednávok a faktúr z ponuky

Zo súčasnej ponuky môžete vytvoriť predajnú objednávku a faktúru.

1. Vytvorte novú predajnú objednávku alebo faktúru, vo formulári zadajte potrebnú ponuku. Dáta budú z ponuky skopírované do vytvorenej predajnej objednávky alebo faktúry.

2. Vytvorte novú predajnú objednávku alebo faktúru zo zodpovedajúceho panelu vzťahov v podrobnom zobrazení ponuky.

Rozloženie celkových hodnôt

Rozloženie polí s celkovou hodnotou (v spodnej časti podrobného zobrazenia) je možné upraviť v časti Správa> Správca rozloženia> Ponuky> Celkom dole.

Položky ponuky

Ponuka obsahuje zoznam položiek. Každá položka môže predstavovať určitý produkt alebo službu s popisom, množstvom, sadzbou dane, katalógovou cenou a jednotkovou cenou. Je možné triediť položky ručne.

prod 03

Diskontná sadzba

Je možné určiť zľavu v percentách. Ak chcete mať túto schopnosť, mal by správca pridať do poľa Zoznam (položka) poľa „Zľava (%)“.

Tlač do PDF

Ponuky je možné vytlačiť do formátu PDF. Táto akcia je k dispozícii v rozbaľovacej ponuke vedľa tlačidla Upraviť v podrobnom zobrazení ponuky. Potom budete vyzvaní na výber šablóny.

Polia záznamu ponuky a polia súvisiacich záznamov môžete vytlačiť pomocou zástupných symbolov v šablóne.

Príklady:

{{accountName}} – názov účtu,

{{{billingAddressStreet}}} – ulica,

{{account.type}} – typ súvisiaceho účtu,

{{assignedUser.lastName}} – priezvisko priradeného používateľa.

Ak je vaša riadková položka produkt, môžete vytlačiť pole produktu.

Príklady:

{{product.length}},

{{product.color}}.

Dĺžka a farba sú vlastné pole entity produktu v príkladoch.

Opakovanie položiek ponuky:

<! – {{#each itemList}} ->

{{objednávka}}

{{name}}

{{množstvo}}

{{product.weight}}

{{listPrice}}

{{unitPrice}}

{{amount}}

<! – {{/ each}} ->

Je možné tlačiť obrazové polia:

<img src = “{{file imageId}}”>

kde imageId – názov vlastného poľa obrázku, zreťazené s príponou Id.

Pri riadkovej položke produktu:

<img src = “{{file product.photoId}}”>

Ak chcete zobraziť čísla float (ako množstvo, unitPrice atď.) Bez zlomkovej časti (ako celé číslo), použite nasledujúci výraz:

{{numberFormat number_RAW decimals = 0}}

Vlastné formátovanie pre hodnoty mien (od verzie 4.8.3):

{{numberFormat unitPrice_RAW decimals = 2 decimalPoint = ‘,’ TisíceSeparator = ”}}

Hodnota 10 000,5 bude tlačiarňou ako 10 000,50.

Ak chcete zobraziť textové polia (viacriadkový), použite trojité zložené zátvorky: {{{description}}}.

Atribúty položiek ponuky

Tieto atribúty môžete použiť v šablóne vo vnútri slučky {{#each itemList}}:

 • názov
 • Množstvo
 • cenník
 • jednotková cena
 • zľava
 • množstvo
 • jednotková hmotnosť
 • hmotnosť
 • Sadzba dane
 • objednať
 • popis

Všetky polia nájdete v časti Správa> Správca entít> Položky ponuky> Pole.

Zaslanie ponuky e-mailom

Ponuku v PDF je možné zaslať e-mailom ako prílohu. Otvorte záznam ponuky, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa tlačidla Upraviť a potom kliknite na možnosť Odoslať e-mailom PDF.

 

prod 04

Automatické číslovanie

V predvolenom nastavení sa pole Číslo ponuky zvyšuje automaticky. Automatický prírastok môžete zakázať na stránke Správa> Správca entít> Ponuka> Pole> číslo. Je tiež možné nastaviť číselné pole iba na čítanie.

Predponu ďalšieho čísla, samotné ďalšie číslo a počet číslic v čísle je možné nakonfigurovať v časti Správa> Správca entít

Predajné objednávky

Do podrobného zobrazenia Organizácie môžete pridať panel Predajné objednávky, aby ste mohli zobraziť súvisiace predajné objednávky. Správa> Správca rozloženia> Účty> Vzťahy.

Panel Predajnej objednávky môžete pridať do podrobného zobrazenia Príležitosti na stránke Správa> Správca rozloženia> Príležitosti> Vzťahy.

Konverzia z príležitosti alebo ponuky

1. Vytvorte novú predajnú objednávku, vo formulári uveďte potrebnú príležitosť alebo ponuku. Dáta budú skopírované z príležitosti / ponuky do vytvorenej predajnej objednávky.

2. Vytvorte novú predajnú objednávku z panelu vzťahov predajných objednávok v podrobnom zobrazení príležitosti / ponuky.

Generovanie faktúr z predajnej objednávky

Môžete vytvárať faktúry z existujúceho záznamu predajnej objednávky.

1. Vytvorte novú faktúru, vo formulári zadajte potrebnú predajnú objednávku. Dáta budú skopírované z predajnej objednávky do vytvorenej faktúry.

2. Vytvorte novú faktúru z panela vzťahov Faktúry v podrobnom zobrazení záznamu zákazky odberateľa.

Rozloženie celkových hodnôt

Rozloženie polí s celkovou hodnotou (v dolnom detailnom zobrazení) je možné upraviť v časti Správa> Správca rozvrhnutia> Predajné objednávky> Dolný súčet.

Položky predajnej objednávky

Predajná objednávka obsahuje zoznam položiek. Každá položka môže predstavovať určitý produkt alebo službu s poľami s popisom, množstvom, sadzbou dane, katalógovou cenou a jednotkovou cenou. Je možné triediť položky ručne.

Diskontná sadzba

Je možné určiť zľavu v percentách. Ak chcete mať túto schopnosť, mal by správca pridať do poľa Zoznam (položka) poľa „Zľava (%)“.

Tlač do PDF

Objednávky odberateľa je možné vytlačiť do formátu PDF. Táto akcia je k dispozícii v rozbaľovacej ponuke vedľa tlačidla Upraviť v podrobnom zobrazení predajnej objednávky. Potom budete vyzvaní na výber šablóny. Viac informácií o tlači do PDF je k dispozícii tu.

Odoslanie predajnej objednávky e-mailom

Objednávku vo formáte PDF je možné zaslať e-mailom ako prílohu. Otvorte objednávku odberateľa, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa tlačidla Upraviť a potom kliknite na možnosť Odoslať e-mailom PDF.

Automatické číslovanie

V predvolenom nastavení je číselné pole automaticky zvyšované. Automatický prírastok môžete deaktivovať na stránke Správa> Správca entit> Zákazka odberateľa> Pole> číslo. Je tiež možné nastaviť číselné pole iba na čítanie.

Predponu ďalšieho čísla, samotného ďalšieho čísla a množstvo číslic v čísle je možné nakonfigurovať v časti Správa> Správca entít> Zákazka odberateľa> Pole> číslo.

Predvolená daň

Musíte mať vo svojom CRM vytvorený daňový záznam. Dane je možné zobraziť v zobrazení zoznamu ponúk> rozbaľovacia ponuka v pravom hornom rohu> Dane.

prod 05

Správca môže určiť predvolený daňový záznam v časti Správa> Správca entít> Zákazka odberateľa> pole> Daň> Predvolené.

Kopírovanie hodnôt z produktu do položky objednávky odberateľa

Hodnoty polí je možné pri výbere produktu preniesť z produktu na položku predajnej objednávky. Názvy polí, ktoré chcete skopírovať, by sa mali zhodovať v enity produktov a položiek predajnej objednávky.

Polia, ktoré je potrebné skopírovať, môžete vybrať v časti Správa> Správca entít> Položka predajnej objednávky> Pole> Produkt> Pole na kopírovanie.

Faktúry

Do zobrazenia podrobností Organizácie môžete pridať panel Faktúry, aby ste mohli zobraziť súvisiace predajné objednávky. Správa> Správca rozloženia> Účty> Vzťahy.

Panel Faktúry môžete pridať do podrobného zobrazenia Príležitosti v časti Správa> Správca rozloženia> Príležitosti> Vzťahy.

Konverzia z príležitosti, ponuky alebo predajnej objednávky

1. Vytvorte novú faktúru, vo formulári zadajte potrebnú príležitosť / ponuku / predajnú objednávku. Dáta budú skopírované z príležitosti / ponuky / predajnej objednávky do vytvorenej faktúry.

2. Vytvorte novú faktúru z panela vzťahov Faktúry v podrobnom zobrazení príležitosti / ponuky / predajnej objednávky.

Položky faktúry

Faktúra obsahuje zoznam položiek. Každá položka môže predstavovať určitý produkt alebo službu s poľami s popisom, množstvom, sadzbou dane, katalógovou cenou a jednotkovou cenou. Je možné triediť položky ručne.

Existuje možnosť pridať vlastné pole pre entitu položky faktúry pomocou správcu entít.

Diskontná sadzba

Je možné určiť zľavu v percentách. Ak chcete mať túto schopnosť, mal by správca pridať do poľa Zoznam (položka) poľa „Zľava (%)“.

Tlač do PDF

Faktúry je možné tlačiť do formátu PDF. Táto akcia je k dispozícii v rozbaľovacej ponuke vedľa tlačidla Upraviť v podrobnom zobrazení faktúry. Potom budete vyzvaní na výber šablóny.

Odoslanie faktúry e-mailom

Faktúra PDF je možné zaslať e-mailom ako prílohu. Otvorte záznam na faktúre, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa tlačidla Upraviť a potom kliknite na Odoslať e-mailom PDF.

Automatické číslovanie

V predvolenom nastavení sa číselné pole zvyšuje automaticky. Automatický prírastok môžete deaktivovať na stránke Správa> Správca entít> Faktúra> Pole> číslo. Je tiež možné nastaviť číselné pole iba na čítanie.

Predponu ďalšieho čísla, samotné ďalšie číslo a počet číslic v čísle je možné nakonfigurovať v časti Správa> Správca entít> Faktúra> Pole> číslo.

Predvolená daň

Musíte mať vo svojom CRM vytvorený daňový záznam. Dane je možné zobraziť v zobrazení zoznamu ponúk> rozbaľovacia ponuka v pravom hornom rohu> Dane.

Správca môže určiť východiskový daňový záznam v časti Správa> Správca entit> Faktúry> pole> Daň> Predvolené.

Kopírovanie hodnôt z produktu do položky faktúry

Hodnoty polí je možné pri výbere produktu preniesť z produktu na položku faktúry. Názvy polí, ktoré chcete skopírovať, by sa mali zhodovať v entite produktu a položky faktúry.

Môžete vybrať, ktoré polia je potrebné skopírovať na stránke Správa> Správca entit> Položka faktúry> Pole> Produkt> Pole na kopírovanie.

 

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.