Vodopád vs. agilný prístup

Čo je vodopád

Vodopádový model (Waterfall) je príručka projektového riadenia, ktorá opisuje proces vývoja projektu rozdelený do jednotlivých fáz. Každá fáza projektu sa rieši ako samostatný krok a nasledujúci krok sa realizuje po dokončení predchádzajúceho. To znamená, že projekt postupuje lineárne od prvej fázy (napr. analýzy) až po poslednú fázu (napr. prevádzku).

Medzi typické fázy vodopádového modelu patria analýza, návrh, vývoj, testovanie, skúšobná prevádzka a prevádzka. Tento model je vhodný pre projekty, pri ktorých je rozsah projektu dobre definovaný (od požiadaviek klienta cez analýzu vývojára až po finálnu myšlienku) a kľúčovým prvkom projektu je dodanie v danom čase a za daných nákladov. Príkladom sú projekty rozvoja nehnuteľností, plánovanie konferencií.

vodopád

Vodopádový model sa snaží vopred predvídať všetky aspekty projektu a definovať ich tak, aby boli striktne oddelené a následne dodržané. Ak sa vykonajú nejaké zmeny, ich realizácia môže byť nákladná a časovo náročná, pretože každá fáza projektu nadväzuje na predchádzajúcu fázu a zmeny môžu spôsobiť posuny v celom projekte.

Výhody používania vodopádovej metódy

 • Presný časový harmonogram a rozpočet, pričom na začiatku je jasná predstava o tom, čo, kto a kedy je potrebné dokončiť
 • Jasne definované fázy projektu, čo uľahčuje riadenie projektu a prideľovanie zdrojov
 • Umožňuje jasne definovať zodpovednosti
 • Nasleduje jasná dokumentácia

Nevýhody používania vodopádovej metódy

 • Nie je dostatočne flexibilná, celý harmonogram sa musí meniť podľa toho, ako sa mení proces
 • Plánovanie a dokumentácia môžu zabrať veľa zdrojov
 • Neposkytuje dostatočnú spätnú väzbu od zákazníka

 

Čo je agilný prístup

Agile je prístup k riadeniu projektov, ktorý kladie dôraz na flexibilitu a prispôsobivosť pri vývoji produktov alebo služieb. Na rozdiel od tradičných metód, ako je Waterfall, ktoré sa zameriavajú na pevný plán, agilný prístup sa spolieha na iteračné cykly, nazývané sprinty, počas ktorých sa postupne vytvára a testuje funkčný prototyp produktu.

Tím má väčšiu slobodu a zodpovednosť a zákazník sa môže aktívne zúčastňovať a ovplyvňovať podobu produktu počas vývoja vďaka prístupu continuous delivery. Tento prístup presadzuje časté a pravidelné dodávanie funkčného softvéru a umožňuje zákazníkovi vidieť výsledky práce tímu počas vývoja.

agilný prístup

 

Agilná metóda sa najčastejšie používa pri vývoji softvéru, ale dá sa použiť aj v iných oblastiach, napríklad vo vydavateľstve alebo marketingu. Agilný prístup je vhodný pre projekty, kde je potrebné rýchlo reagovať na zmeny a kde je dôležitá flexibilita a prispôsobivosť. Scrum ako jedna z najznámejších agilných metodík vývoja definuje jasné úlohy, procesy a artefakty na riadenie a koordináciu tímu počas vývoja produktu.

Výhody používania agilnej metódy

 • Viac spätnej väzby od zákazníka, zákazník je zapojený do výrobného procesu – je spokojnejší s výsledkom
 • Umožňuje pružne reagovať na zmeny požiadaviek a potrieb zákazníka
 • Núti členov tímu spolupracovať, čo umožňuje lepšie vyhľadávanie chýb a oneskorení

Nevýhody používania agilnej metódy

 • Celý proces môže zlyhať kvôli nedostatočnej komunikácii medzi tímami
 • Môže byť ťažké riadiť prostredníctvom nej veľké celky
 • Zákazník musí byť do procesu zapojený svojou spätnou väzbou
 • Má nejasný cieľ, kvôli veľkej flexibilite nie je cieľ rovnaký na začiatku a na konci procesu

 

Vodopád vs. agilný prístup

Ktorý z nich použiť?

Možno obe.

Výber správneho prístupu pre vašu firmu závisí od mnohých faktorov, ako je typ projektu, veľkosť tímu, požiadavky zákazníka, dostupné zdroje a ďalšie. Často môže nastať situácia, keď je vhodné zvoliť obe metódy a skombinovať ich výhody a nevýhody, nazývame to hybridný prístup. Nemusíte používať len jeden prístup počas celého života firmy, dôležité je zhodnotiť konkrétny projekt a ujasniť si požiadavky a potreby a potom vybrať najlepší prístup.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.