Webová analytika

Webová analytika je meranie, zhromažďovanie, analýza a reportovanie webových dát za účelom pochopenia a optimalizácie používania webu. Webová analytika nie je len proces na meranie návštevnosti webu, ale môže byť použitá ako nástroj pre obchodný prieskum, prieskum trhu, hodnotenie a zlepšovanie efektivity webových stránok. Webové analytické aplikácie môžu tiež pomôcť spoločnostiam merať výsledky tradičných tlačových alebo vysielaných reklamných kampaní. S jeho pomocou je možné odhadnúť, ako sa zmení návštevnosť webu po spustení novej reklamnej kampane. S jeho pomocou je možné odhadnúť, ako sa zmení návštevnosť webu po spustení novej reklamnej kampane. Pomáha merať návštevnosť a trendy popularity, čo je užitočné na prieskum trhu.

 

Jedna z najpoužívanejších webových analytik je Google Analytics.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.