Efektívna predajná stratégia: Ako identifikovať a osloviť správne cieľové skupiny?

Analýza cieľových skupín je kľúčovým krokom v procese marketingového plánovania a strategického rozhodovania.

 

Výskum trhu

Začnite zhromažďovaním relevantných informácií o trhu, v ktorom pôsobíte. To môže zahŕňať demografické údaje, geografické údaje, sociálno-ekonomické charakteristiky, trendy, konkurenciu a ďalšie relevantné faktory.

Príklad: Výskum trhu pre spoločnosť, ktorá vyrába a predáva športové oblečenie pre ženy vo veku 18-35 rokov.

 

mj group of women sport

 

Demografické údaje:

 • Veková štruktúra: Podiel žien vo vekovom rozmedzí 18-24 rokov, 25-30 rokov, 31-35 rokov.
 • Geografická lokalizácia: Informácie o tom, kde žijú cieľové zákazníčky, vrátane miest, regiónov a krajín.

 

Behaviorálne faktory:

 • Preferované športové aktivity: Informácie o tom, aké športy ženy vo veku 18-35 rokov uprednostňujú a ako často ich vykonávajú.
 • Spôsob nákupu: Či preferujú nákup cez internet v kamenných obchodoch alebo kombinácii oboch.

 

Záujmy a preferencie:

 • Preferencia materiálov: Či preferujú určité typy materiálov (napr. priedušné, rýchloschnúce, kompresné).
 • Štýl a dizajn: Typy štýlov a dizajnov, ktoré sú pre nich najatraktívnejšie (napr. minimalistický, farebný, vzorovaný).

 

Konkurenčná analýza:

 • Identifikácia konkurenčných značiek: Ktoré značky športového oblečenia sú populárne medzi ženami vo veku 18-35 rokov.
 • Marketingové stratégie konkurencie: Aké typy reklamných kampaní a marketingových aktivít používajú konkurenčné značky.

 

Trendy a novinky:

 • Trendy v športovom oblečení: Nové technológie, dizajnové trendy a inovácie v športovom oblečení pre ženy.
 • Nákupné správanie: Aké faktory ovplyvňujú rozhodovanie žien pri nákupe športového oblečenia, ako sú ceny, značka, kvalita, ekologické faktory atď.

 

Tieto konkrétne údaje poskytujú dôležité informácie, ktoré pomáhajú pochopiť potreby, preferencie a správanie cieľovej skupiny. Na základe týchto dát môže spoločnosť lepšie prispôsobiť svoje produkty, marketingové stratégie a komunikáciu s cieľovými zákazníkmi.

 

Segmentácia trhu

 

Na základe zhromaždených dát rozdeľte trh do rôznych segmentov. Segmentácia môže byť založená na rôznych kritériách, ako sú demografické informácie (vek, pohlavie, vzdelanie), behaviorálne faktory (nákupné správanie, preferencie), geografické umiestnenie atď.

segmentace

 

Príklad: Segmentácia trhu pre spoločnosť, ktorá vyrába a predáva športové oblečenie pre ženy vo veku 18-35 rokov, môže vyzerať nasledovne:

 

Veková segmentácia:

 • Segment mladých dospelých (18-24 rokov): Táto skupina zahŕňa mladé ženy, ktoré sú aktívne v športe a fitness a hľadajú trendy a módne športové oblečenie.
 • Segment stredného veku (25-30 rokov): Tento segment zahŕňa ženy v strednom veku (vo vzťahu k celkovému rozmedzí), ktoré sú zamerané na aktívny životný štýl a hľadajú kombináciu funkčnosti, pohodlia a štýlu v športovom oblečení.
 • Segment neskorého veku (31-35 rokov): Táto skupina zahŕňa ženy vo vyššom veku, ktoré sa stále zaujímajú o šport a cvičenie a hľadajú športové oblečenie, ktoré je vhodné pre ich fyzickú kondíciu a pohodlie .

 

Segmentácia podľa športovej aktivity:

 • Segment bežkýň: Zahŕňa ženy, ktoré sa zameriavajú na beh a hľadajú funkčné a ľahké oblečenie pre behanie.
 • Segment fitness nadšencov: Táto skupina zahŕňa ženy, ktoré navštevujú posilňovne alebo fitness triedy a hľadajú oblečenie, ktoré podporuje voľný pohyb a absorbuje pot.
 • Segment outdoorových aktivít: Zahŕňa ženy, ktoré sa venujú outdoorovým aktivitám, ako je turistika, horské bicykle, behanie v teréne atď., a hľadajú odolné a funkčné oblečenie pre vonkajšie aktivity.

 

Segmentácia podľa životného štýlu:

 • Segment fashionistek: Táto skupina zahŕňa ženy, ktoré sledujú módne trendy a hľadajú športové oblečenie s moderným dizajnom a štýlovými prvkami.
 • Segment aktívnych mamičiek: Zahŕňa ženy, ktoré sú matkami a hľadajú praktické a pohodlné športové oblečenie, ktoré je vhodné pre ich aktívny životný štýl a starostlivosť o deti.
 • Segment profesionálnych sportovcov: Táto skupina zahŕňa ženy, ktoré sú profesionálnymi alebo amatérskymi športovkyňami na vyššej úrovni a hľadajú vysoko výkonné a technické športové oblečenie pre tréning a súťaže.

 

Táto segmentácia umožňuje spoločnosti lepšie porozumieť rôznorodosti potrieb, preferencií a životného štýlu ich cieľových zákazníkov a lepšie prispôsobiť svoje produkty a marketingové stratégie každému segmentu.

 

 

Identifikácia cieľových segmentov

Po segmentácii trhu určite, ktoré segmenty majú najväčší potenciál pre váš produkt alebo službu. Zamerajte sa na tie segmenty, ktoré sú najlepšie zladené s vašou ponukou a majú najvyššiu pravdepodobnosť nákupu.

Príklad: Na základe uvedeného príkladu segmentácie trhu pre spoločnosť, ktorá vyrába a predáva športové oblečenie pre ženy vo veku 18-35 rokov, môžu byť ako príklad cieľových segmentov identifikované nasledujúce:

 

Segment mladých dospelých (18-24 rokov):

 • Mladé ženy, ktoré sú často študentkami alebo začínajúcimi profesionálkami.
 • Zameriavajú sa na trendy a módne štýly v športovom oblečení.
 • Aktívne cvičí a zúčastňuje sa rôznych športových aktivít ako fitness, behanie alebo joga.

 

Segment fitness nadšencov:

 • Ženy vo veku 25-30 rokov, ktoré sú zamerané na aktívny životný štýl a udržanie dobrej fyzickej kondíciíe.
 • Navštevujú posilňovne, cvičia doma alebo sa zúčastňujú skupinových fitness tried.
 • hľadajú funkčné a pohodlné oblečenie, ktoré podporuje voľný pohyb a absorbuje pot.

 

mj man aged 18 35 outdoor sport

 

Segment outdoorových aktivít:

 • Ženy vo veku 31-35 rokov, ktoré sa venujú outdoorovým aktivitám ako turistika, horské bicykle alebo behanie v teréne.
 • Hľadajú odolné a funkčné oblečenie, ktoré poskytuje ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a umožňuje voľný pohyb v prírode.

 

Tieto cieľové segmenty sú identifikované na základe demografických faktorov (vek), behaviorálnych charakteristík (športové aktivity) a životného štýlu. Každý segment má svoje vlastné potreby, preferencie a záujmy, ktoré by mali byť brané do úvahy pri tvorbe produktov a marketingových stratégií pre oslovovanie týchto segmentov.

 

Vytvorenie persony

Pre každý identifikovaný segment vytvorte personu, čo je fiktívna postava reprezentujúca ideálny zástupca danej cieľovej skupiny. Persona by mala obsahovať demografické údaje, záujmy, potreby, preferované komunikačné kanály atď.

 

Príklad: Persona pre segment fitness nadšencov:

Meno: Anna

Vek: 28 rokov

Profesia: Marketingová špecialistka

Záujmy:

 • Anna miluje aktívny životný štýl a cvičenie. Navštevuje posilňovňu aspoň trikrát týždenne a rada skúša nové fitness trendy.
 • Mimo tréning rada cestuje a objavuje nové miesta. Zúčastňuje sa tiež rôznych outdoorových aktivít, ako je horská turistika alebo behanie v prírode.

 

mj female 28 years old in functional sportsweare

 

Potreby a preferencie:

 • Hľadá funkčné a pohodlné športové oblečenie, ktoré jej umožní voľný pohyb pri cvičení.
 • Preferuje moderný a štýlový dizajn, ktorý ju odlíši od ostatných.
 • Oceňuje kvalitné materiály, ktoré sú priedušné a rýchloschnúce, aby sa cítila pohodlne aj pri intenzívnom cvičení.
 • Hľadá oblečenie, ktoré je vhodné ako pre posilňovňu, tak aj pre vonkajšie aktivity, ako je behanie alebo joga.

 

Ciele:

 • Dosiahnuť a udržať si zdravú a fit postavu prostredníctvom pravidelného cvičenia a aktívneho životného štýlu.
 • Získať viac sebavedomia a energie vďaka aktívnemu tréningu azdravému životnému štýlu.
 • Objavovať nové fitness trendy a cvičenia, ktoré jej prináša radosť a zábavu.

 

 

Analýza konkurencie

Preskúmajte, aké cieľové skupiny oslovujú vaši konkurenti a aké stratégie používajú na oslovovanie týchto segmentov. Táto analýza môže poskytnúť užitočné informácie pre formuláciu vašej vlastnej stratégie oslovovanie cieľových skupín.

Príklad: Analýza konkurencie pre spoločnosť, ktorá vyrába a predáva športové oblečenie pre ženy vo veku 18-35 rokov, môže vyzerať nasledovne:

 

Identifikácia konkurenčných značiek:

 • Začnite identifikáciou značiek, ktoré sa špecializujú na športové oblečenie pre ženy vo vekovom rozmedzí 18-35 rokov. To môžu byť značky ako Nike, Adidas, Lululemon, Under Armour, Gymshark atď

 

Analýza ponuky produktov:

 • Vykonajte analýzu produktovej ponuky konkurenčných značiek. Zhodnoťte typy produktov, ktoré ponúkajú (športové topy, legíny, bundy, atď.), rozsah veľkostí, dostupné farby a vzory, materiály použité pri výrobe a cenovú politiku.

 

Hodnotenie marketingových stratégií:

 • Preskúmajte marketingové stratégie konkurenčných značiek. To zahŕňa ich reklamné kampane, sponzorstvo športových udalostí, spolupráca s influenzormi, obsah na sociálnych médiách a ďalšie marketingové aktivity.

 

Zistenie silných stránok a slabých stránok konkurencie:

 • Zhodnoťte, čo robia konkurenčné značky dobre a čo môžu zlepšiť. To môže zahŕňať kvalitu ich produktov, rozsah veľkostí, zákaznícky servis, inovácie v dizajne, efektivitu marketingových kampaní atď.

 

h4k4t0 arms crossed d6c40df0 79ac 4085 bd06 0d465f942317

 

Sledovanie cenového postavenia:

 • Analyzujte cenové politiky konkurenčných značiek a porovnajte ich so svojimi cenami. Zistite, či sú vaše produkty cenovo konkurencieschopné alebo či existuje priestor na úpravu cenovej stratégie.

 

Zhodnotenie spätnej väzby zákazníkov:

 • Vykonajte prieskum trhu a zistite, čo zákazníci hovoria o produktoch konkurenčných značiek. Sledujte recenzie, komentáre na sociálnych médiách, hodnotenia na webových stránkach a ďalšiu spätnú väzbu od zákazníkov.

 

Analýza konkurencie vám poskytne užitočné informácie o tom, ako sa váš podnikový model a ponuka produktov porovnávajú s konkurenciou. To vám umožní identifikovať príležitosti na zlepšenie a vytvorenie stratégií na získanie konkurenčnej výhody vo vašom trhovom segmente.

 

 

Hodnotenie potenciálu

Zhodnoťte potenciál každého cieľového segmentu z hľadiska veľkosti, rastového potenciálu, konkurenčného prostredia a ďalších faktorov. To vám pomôže rozhodnúť sa, na ktoré segmenty sa zamerať a akým spôsobom optimalizovať svoje marketingové úsilie.

Príklad: Hodnotenie potenciálu na vyššie uvedenom príklade, teda športového oblečenia pre ženy vo veku 18-35 rokov, by malo zohľadniť niekoľko faktorov:

 

 • Veľkosť trhu: Zhodnoťte celkový počet žien vo veku 18-35 rokov v danom trhovom regióne, ktoré pravidelne cvičia alebo sa zúčastňujú športových aktivít. Toto číslo poskytne základnú predstavu o potenciálnom trhovom segmente.
 • Rastový potenciál: Vykonajte analýzu trendov v oblasti fitness a športu. Zistite, či tento trh rastie, stagnuje alebo klesá a identifikujte faktory, ktoré ovplyvňujú jeho rastový potenciál.
 • Konkurenčné prostredie: Hodnoťte úroveň konkurencie v danom segmente. Zistite, koľko ďalších značiek ponúka podobné produkty pre rovnakú cieľovú skupinu a ako sú úspešní.
 • Zákaznícky dopyt: Vykonajte prieskum trhu a zistite, čo ženy vo veku 18-35 rokov očakávajú od športového oblečenia, aké sú ich preferencie a potreby, a či existuje nedostatok určitých produktov na trhu.
 • Inovačný potenciál: Zvážte, akú inováciu alebo unikátnu hodnotu môže váš produkt priniesť na trh. Zistite, či existuje priestor pre inovatívny dizajn, nové technológie alebo funkcie, ktoré by mohli osloviť zákazníkov.
 • Dostupnosť distribučných kanálov: Zhodnoťte, aké distribučné kanály sú k dispozícii na dosiahnutie cieľovej skupiny. To zahŕňa online predaj, predaj cez kamenné obchody, spolupráca s fitness centrami alebo osobné tréningové služby.

 

Hodnotenie potenciálu by malo byť založené na kombinácii viacerých faktorov a malo by poskytnúť jasný obraz o tom, či existuje dostatočný trhový potenciál a či je produkt schopný uspieť a rásť na danom trhu.

 

Výber vhodných predajných kanálov

Príklad: Výber vhodných predajných kanálov pre športové oblečenie určené ženám vo veku 18-35 rokov by mal zohľadniť špecifiká cieľovej skupiny a spôsoby, akými táto skupina nakupuje.

 

Online predaj:

 • Vlastný e-shop: Vytvorenie vlastného e-shopu, kde môžu zákazníci prezerať a nakupovať produkty priamo od spoločnosti.
 • E-commerce platformy: Predaj športového oblečenia prostredníctvom známych e-commerce platforiem, ako je Amazon, eBay alebo Zalando, ktoré priťahujú širokú škálu zákazníkov.
 • Sociálne médiá: Využitie sociálnych médií ako predajného kanála, kde spoločnosť môže propagovať svoje produkty a umožniť zákazníkom nákup priamo z platformy, ako je Instagram Shopping alebo Facebook Marketplace.

 

Kamenné obchody:

 • Vlastné predajne: Otvorenie kamenných predajní, ktoré by ponúkali osobnú skúsenosť a možnosť zákazníkom vyskúšať a ohmatať si produkty pred nákupom.
 • Distribúcia do maloobchodných predajní: Spolupráca s maloobchodnými predajcami športového oblečenia, ako sú špecializované športové obchody, obchody s módnym oblečením alebo obchody zamerané na fitness a wellness.

 

mj woman 28 years old browses

 

Predaj prostredníctvom fitness centier:

 • Spolupráca s fitness centrami a štúdiové predaje: Ponúkanie športového oblečenia priamo vo fitness centrách a štúdiách, kde sa konajú fitness triedy a tréningy.

 

Online komunitné platformy:

 • Spolupráca s online komunitnými platformami zameranými na fitness a šport, ako sú fitness blogy, webové stránky s cvičebnými tipmi alebo sociálne komunity pre športovcov. Tu spoločnosť môže propagovať svoje produkty a osloviť špecifickú cieľovú skupinu.

 

Výber vhodných predajných kanálov by mal byť založený na analýze správania a preferencií cieľovej skupiny, dostupnosti distribučných kanálov a spôsobu, akým chce spoločnosť prezentovať svoje produkty. Kombinácia rôznych predajných kanálov môže poskytnúť širší dosah a umožniť spoločnosti efektívnejšie osloviť zákazníkov.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.