Čo je cash flow

Cash flow alebo tiež, ak chcete po slovensky, peňažný tok, je finančný ukazovateľ, ktorý meria pohyb hotovosti do a z firmy za určité obdobie. Ide o meradlo likvidity a finančnej stability podniku. Cash flow je kľúčovým aspektom v oblasti finančného riadenia a analýzy.

Cash flow môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií:

Cash flow z prevádzkovej činnosti (Cash flow from operating activities):

Tento typ cash flow meria hotovostné pohyby spojené s hlavnými operáciami podniku, ako sú nákupy a predaje tovaru a služieb. Zahŕňa napríklad peniaze vybrané od zákazníkov, platby dodávateľom, mzdy zamestnancov, dane a ďalšie operatívne výdavky.

Cash flow z investičnej činnosti (Cash flow from investing activities):

Táto kategória zahŕňa hotovostné transakcie spojené sinvestíciami do dlhodobých aktív, ako sú nehnuteľnosti, vybavenie, akcie alebo dlhopisy. Napríklad nákupy a predaje majetku, investície do nových projektov a získavanie alebo predaj podielov v iných firmách.

Cash flow z finančnej činnosti (Cash flow from financing activities):

Tento typ cash flow sa zameriava na hotovostné toky spojené s financovaním firmy, napríklad pôžičky, emisie akcií, vyplácanie dividend a splácanie dlhu. Zahŕňa napríklad príjmy z novo vydaných akcií, splácanie pôžičiek a dividendy vyplatené akcionárom.
firmbee com jrh5lAq mIs unsplash
Celkový cash flow je možné vypočítať ako súčet týchto troch kategórií. Pozitívny cash flow naznačuje, že firma generuje viac hotovosti ako spotrebováva, čo je obvykle považované za pozitívny indikátor finančnej stability. Naopak, negatívny cash flow môže signalizovať, že firma spotrebúva viac hotovosti, než koľko generuje, čo môže znamenať problémy s likviditou. Cash flow je kľúčový pre správne fungovanie podniku, pretože pomáha v predikcii a plánovaní finančných potrieb, rozhodovaní o investíciách a hodnotení celkovej finančnej výkonnosti firmy.

Jak tedy na cash flow? Uvádíme vám 10 stěžejních bodů.

Začatie s cash flow vyžaduje starostlivé plánovanie, monitorovanie a správu finančných tokov. Postupné zlepšovanie procesov v tejto oblasti môže viesť k väčšej finančnej stabilite a úspešnému riadeniu podniku.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.