Správa rolí

Ak chcete obmedziť prístup pre niektorých používateľov, musíte použiť roly. Správca môže spravovať roly na paneli Správa. Každá rola definuje prístup k určitým oblastiam (rozsahom), ktoré sa používajú u užívateľov, ktorým je daná rola preradená.

Jeden používateľ môže mať viac rolí. Tieto roly môžu byť vybrané pre konkrétneho užívateľa (pole Role záznamu užívateľa) a/alebo môžu byť zdedené od tímov, do ktorých užívateľ patrí.

Pokiaľ má užívateľ viac rolí, budú zlúčené tak, aby permisívne pravidlo malo vyššiu prioritu. To umožňuje správcovi ľahko a flexibilne spravovať riadenie úrovne prístupu.

Kliknutím na tlačidlo Prístup v podrobnom zobrazení užívateľa je možné zistiť, aké oprávnenia sú použité pre určitého užívateľa.

role 02

Poznámka: V predvolenom nastavení môžu používatelia mazať samostatne priradené záznamy, ktoré vytvorili počas určitého časového obdobia. Túto možnosť je možné deaktivovať v časti Správa> Nastavenie> Povoliť odobratie vytvorených záznamov.

V predvolenom nastavení majú používatelia minimálny prístup. Musíte priradiť úlohu, zobraziť používateľom konkrétnu úroveň prístupu.

V predvolenom nastavení je možnosť udeliť užívateľom plný prístup deaktiváciou prísneho režimu ACL v súbore data / config.php:

‘aclStrictMode’ => false,

Akcia rolí:

    • Vytvoriť – možnosť vytvárať záznamy
    • Čítať – možnosť prezerania záznamov (v zobrazení zoznamu a podrobných zobrazení)
    • Upraviť – možnosť aktualizovať záznamy
    • Odstrániť – možnosť odstrániť záznamy
    • Stream – možnosť zobraziť stream záznamu
role 08

Príklad:

Napríklad užívateľ patrí do tímu „Predaj“. Tento tím má jedinú úlohu „predavač“. Všetci používatelia z tohto tímu teda získajú úlohu „predavača“.

Úloha „Predávač“ je definovaná nasledujúcim spôsobom:

Lead:

vytvoriť – áno

čítať – tím

upraviť– vlastné

vymazať – nie

stream – tím

Príležitosť:

vytvoriť – áno

čítacie – tím

upraviť – vlastné

vymazať – nie

stream – tím

Užívatelia budú môcť čítať iba tých potenciálnych zákazníkov a príležitosti, ktoré patria do tímu „Obchodné oddelenie“ (pole Tímy).
Užívatelia budú môcť upravovať iba tých potenciálnych zákazníkov a príležitosti, ktorým sú priradení alebo ktoré vytvorili.
Užívatelia nebudú môcť odstrániť žiadnych potenciálnych zákazníkov ani príležitosti.

Ak chceme dať viac práv určitému užívateľovi, ktorý zastáva pozíciu manažéra predaja v spoločnosti. Tento zamestnanec musí mať schopnosť čítať/upravovať/mazať všetky záznamy z tímu „predaja“. Užívateľ by mal patriť do nášho tímu predaja. Musíme ale vytvoriť novú rolu ‘Sales Manager’ a vybrať túto rolu pre daného užívateľa v poli Role.

Úloha manažéra predaja je definovaná nasledujúcim spôsobom:

Lead:

vytvoriť – áno

čítať – tím

edit – tím

vymazať – tím

stream – tím

Príležitosť:

vytvoriť – áno

čítať – tím

edit – tím

vymazať – tím

stream – tím

Náš užívateľ bude môcť spravovať všetkých potenciálnych zákazníkov a príležitosti z tímu „predaja“.

Povolenie na priradenie – nastavením tohto parametra obmedzíte schopnosť znovu priradiť záznamy inému užívateľovi alebo tímom. Pokiaľ nastavíte tím – bude možné priradiť iba užívateľom z vlastných tímov. Ak nie –
používatelia nebudú môcť vôbec znova priradiť.

Tiež definuje, či je užívateľ schopný odosielať príspevky do prúdu iných užívateľov / tímov.

Oprávnenie užívateľa – umožňuje obmedziť možnosť užívateľov prezerať aktivity, kalendár a stream ostatných užívateľov.

Povolenie portálu – definuje prístup k informáciám o portáli, možnosť odosielať správy užívateľom portálu.

Povolenie skupinového e-mailového konta – definuje prístup ku skupinovým e-mailovým účtom, možnosť odosielať e-maily zo skupinového SMTP.

Exportovať povolenie – definuje, či má užívateľ možnosť exportovať záznamy.

Zabezpečenie na úrovni poľa – umožňuje riadiť prístup pre konkrétne pole.

role 04

V predvolenom nastavení môže používateľ čítať všetky polia, ak je možné prečítať záznam. Užívateľ môže upraviť ľubovoľné pole, ak je možné upraviť záznam. Prístup k určitým poliam môžete obmedziť pomocou Zabezpečenia na úrovni polí.

V zobrazení úprav záznamu role v sekcii Úroveň poľa kliknite na ikonu plus vedľa konkrétneho odboru a potom vyberte potrebné pole. Potom budete môcť určiť úroveň prístupu pre akcie čítania a úpravy. Existujú dve možnosti: áno a nie.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.