Skladový systém + výrobný systém a ich integrácia vďaka CRM

Dokonalý prehľad o všetkom inventári je jednou z podmienok bezchybného fungovania každej firmy. Všetky potrebné informácie máte okamžite k dispozícii. Skladový systém + výrobný systém vám ušetrí čas a pochopiteľne aj náklady.

Obsah
Vyskúšajte, v čom je náš program pre vás prínosný.

Skladový systém a CRM

Pri výbere vhodného skladového programu je nutné sa zamerať na to, čo od neho očakávate. Jednou z možností je program AutoCRM, ktorý v sebe zahŕňa nielen skladový systém, ale taktiež sa dá prepojiť s pokladničným a fakturačným systémom.

Definícia skladového systému

Skladový systém je aplikácia (program), ktorý prináša komplexný prehľad o skladových zásobách a pohybe tovaru. Uľahčí sledovanie zisku, naskladňovanie potrebných produktov a inventúry.

Funkcie skladového systému

warehouse-packages
Sklady

Prehľad všetkých skladov, v ktorých vykonávate naskladnenie alebo vyskladnenie.

cog-double-1
Produkty

Kompletný prehľad všetkých produktov, ktoré si môžete roztriediť podľa kategórií.

strategy-split
Skladové pohyby

Prehľad v príjemkách, výdajkách a skladových pohyboch.

Dodávatelia

Kompletný prehľad všetkých dodávateľov, ktorý je možné filtrovať podľa konkrétnych špecifikácií.

Výrobcovia

Zoznam všetkých výrobcov vami predávaných produktov. A to aj v rámci vašej firmy.

database-connect
Externý

Prehľadný zoznam vašich externých výrobcov.

Typy skladových systémov

Automatizovaný skladový systém

  • lacnejšia prevádzka
  • skrátenie pracovného času
  • zvýšenie bezpečnosti skladu
  • minimalizácia chýb pri realizácii objednávok
  • prevádzková doba 24/7

Manuálny skladový systém

  • možnosť najať sezónnych pracovníkov
  • flexibilná prispôsobivosť
  • nižšia náročnosť procesov
  • vhodný pre obmedzený sortiment a nízku skladovaciu kapacitu
arno senoner PXZXr7EASLc unsplash

Hybridný skladový systém

Hybridné alebo poloautomatizované sklady využívajú bežné mechanizačné prostriedky, ktoré sú určitým spôsobom automatizované. Hlavnou výhodou je nižšia potreba pracovných síl.
sklad

Typy skladových systémov

Údaje o tovare

Skladová karta môže obsahovať šarže, veľkosti, farby, výrobné čísla, expirácie a ďalšie dôležité údaje. Pomocou týchto informácií je možné ľahko dohľadať a analyzovať ako skladové karty tak aj pohyby tovaru.

Skladový systém – čiarové kódy

Celý skladový systém je prepojený so stacionárnymi aj mobilnými čítačkami čiarových kódov. Zjednodušenie spoznáte prakticky pri každej skladovej operácii. Systém pomôže so všetkou evidenciou.

Analýzy

Vďaka analytickým nástrojom automatického skladového systému získate prehľad o obratoch, TOP predajoch a taktiež o tovare, ktorý sa zaradil medzi tzv. ležiaky. Tento prvok skladového systému skvalitní váš eshop.

Vyššie počiatočné náklady na skladový systém online sa vám čoskoro vrátia v podobe ušetrených nákladov na pracovné sily a tiež vo vyššej prosperite firmy.

Skladový systém, s ktorým budete o krok vpredu pred konkurenciou.

Výrobný (produkčný) systém a CRM

Tento systém ponúka možnosť pracovať s dátami presnejšie a účinnejšie. Ďalšou nespornou výhodou je efektívnejšia komunikácia celého tímu.

Výrobný systém – definícia

Výrobným systémom je všetko, čo pretvára vstupy a výstupy s určitou pridanou hodnotou. Podľa podstaty možno výrobné systémy rozdeliť na systémy produkujúce výrobky alebo systémy poskytujúce služby.

Typy výrobných systémov

Systém dávkovej výroby

Pri výrobe niektorých produktov je nutné presné dávkovanie. Automatizácia eliminuje chybu ľudského faktora.

Systém výroby toku

Efektívne naplánovanie činností, ktoré budú pri výrobe vyžadované v ďalších fázach.

Just-in-Time (JIT) produkčný systém

Riešenie pre zníženie nákladov a zvýšenie efektivity. V praxi to znamená, že materiál dôjde na dané miesto presne v okamihu, keď je potreba.

eduardo soares LtZg1g vBT4 unsplash

Výhody produkčného systému

Katalógy a databázy

Tvorba katalógov produktov s potrebnými informáciami.

Komunikácie

Nadviazanie bezproblémovej komunikácie v rámci všetkých oddelení.

monitor-chart

Prehľad o procese výroby

Metóda pre možnosť kedykoľvek nahliadnuť do akejkoľvek fázy výroby tovaru.

single-neutral-phone-book
Zákazníci

Analýza histórie objednávok pomáha s nastavením budúcich ponúk.

Analýza výrobného procesu

Grafy a prehľady o dostupnosti surovín a zmenách vo výrobných a exportných cenách.

lock-shield
Dáta v bezpečí

Všetky dáta sú zabezpečené a vy máte prehľad o tom, kto k nim má prístup.

Marketing

Sleduje marketingovú stratégiu a jej účinnosť.

presentation-board-graph
Riziká produktov

Okamžitý prehľad o vašich najúspešnejších produktoch na trhu.

Integrácia s inými systémami

Systém plánovania podnikových zdrojov – ERP systém – umožňuje prepojenie s okolitými systémami. Spadá sem podpisovanie dokumentov, stráženie bankových transakcií, sťahovanie kurzov, prepojenie s e-shopom, sťahovanie firemných údajov z verejných databáz. AutoCRM je jednoducho ovládateľný a nevyžaduje zvláštne požiadavky na odborné školenie alebo špeciálnu pracovnú silu. Klient si môže vybrať medzi jednorazovým obstaraním celého systému a jeho implementáciou na vlastnom serveri.

Odporúčania pre implementáciu skladového a výrobného systému

Implementácia systému na riadenie skladu maximalizuje prakticky každú oblasť skladových operácií. Tým pádom pripraví skladovú prevádzku na budúce navýšenie produktivity a schopnosti rastu vášho podniku. V okamihu, keď úspešne implementujete systém do vnútropodnikových procesov, zefektívnite skladové hospodárstvo a udržíte krok s dopytom zákazníkov.

Nájdeme CRM na mieru presne vašim potrebám. Nestrácajte čas a zarezervujte si nezáväznú konzultáciu hneď.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.