Riadenie prístupu v CRM

CRM je systém, v ktorom je vhodné riadiť prístup užívateľov k jednotlivým agendám.

Náš CRM systém umožňuje veľmi precízne nastavenie oprávnenia užívateľov, a to až na úroveň prístupu k jednotlivým poliam.

Každému užívateľovi je priradená minimálne jedna rola. Úlohu môže užívateľ prípadne dediť z tímu, v ktorom je zaradený.

Úloha určuje oprávnenie užívateľa v systéme. Jeden používateľ môže mať viac rolí. Pokiaľ má užívateľ viac rolí, budú zlúčené tak, aby permisívne pravidlo malo vyššiu prioritu.

logo 45
Pre každú entitu v systéme potom určitú rolu priraďujeme úroveň oprávnenia pre akciu Vytvoriť, Čítať, Upraviť alebo Odstrániť záznamy v danej entite. Pre každú akciu je možné nastaviť úroveň oprávnenia na Všetko, Tím, len Vlastné alebo odobrať oprávnenie.
logo 44

 

Nastavenie oprávnení až na úroveň jednotlivých polí

Pre každú rolu je navyše možné nastaviť prístup používateľov až ku konkrétnemu poľu konkrétnej entity. Ak je vyššie nastavené oprávnenie pre entitu, potom má užívateľ dané oprávnenie pre všetky polia entít. Prístup k jednotlivým poliam však možno ďalej obmedziť. Je možné nastaviť, či dané pole používatelia priradení tejto úlohe budú môcť „vidieť“ (čítať) a editovať.

logo 46

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.