Podnikové informačné systémy – ústredný nástroj moderného riadenia rôznych typov podnikov

Podnikový informačný systém môže prepojiť všetky interné procesy vo vašej spoločnosti. Tento dôležitý krok vedie k zvýšeniu efektívnosti a zlepšeniu dlhodobého plánovania, čo v konečnom dôsledku zabezpečí dlhodobú stabilitu spoločnosti a jej schopnosť generovať vyššie zisky. Implementácia informačných systémov je dlhodobý, časovo a finančne náročný proces. Rozhodovanie o tom, ktorý konkrétny systém bude optimálnou voľbou pre váš typ podniku, je tiež náročné.

Ak práve hľadáte vhodné riešenie pre svoju novú firmu alebo chcete prejsť z existujúceho systému na nový, budú pre vás užitočné informácie v našom článku. Nájdete v ňom podrobný prehľad všetkých podstatných informácií, ktoré vám pomôžu porovnať priority a udržiavať si prehľad o tom, čo je v súčasnosti na trhu.

Obsah

Automatizácia interných činností predstavuje významnú časovú a finančnú úsporu. Systémy nie sú určené len pre veľké spoločnosti. Moderný softvér sa dokáže prispôsobiť aj potrebám stredných a malých spoločností. Presvedčte sa o tom sami.

Podnikový informačný systém - definícia pojmu

Najprv si vysvetlíme, čo je to podnikový informačný systém. V tejto súvislosti sa môžete stretnúť aj so skratkou EIS (podnikový informačný systém). Ide o integrovaný softvér, ktorý umožňuje zber, spracovanie, analýzu, ukladanie a distribúciu údajov v rámci podniku. Môže byť integrovaný aj s inými podnikovými systémami.

EIS je nepostrádateľným nástrojom riadenia pre moderné spoločnosti, ktoré chcú expandovať, usilujú sa o zvýšenie zisku alebo chcú vyniknúť nad konkurenciou vo svojom odvetví. Výrazne uľahčuje riadenie a správu podnikových procesov a zároveň poskytuje podporu na prijímanie efektívnych rozhodnutí.

Typy podnikových informačných systémov

EIS sa zvyčajne skladá z čiastkových softvérov, ktoré sa špecializujú na špecifické aspekty podnikania a ktoré sú navzájom prepojené tak, aby tvorili kompletnú informačnú základňu pre podnikanie.
Patria medzi ne:

 • Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) – komplexný podnikový informačný systém ERP, ktorý sa používa na prepojenie a riadenie činností v rôznych odvetviach podniku, napríklad na riadenie financií, výroby, predaja alebo marketingu atď. V praxi si mnoho ľudí zamieňa systém ERP so systémom CRM. Nejde však o synonymá. Každý z týchto softvérov má inú špecializáciu.
 • Systémy CRM (Customer Relationship Management) – sú zamerané na riadenie a optimalizáciu vzťahov so zákazníkmi (od náboru až po zákaznícku podporu).
 • Systémy SCM (Supply Chain Management) – špecializujú sa na riadenie dodávateľského reťazca od nákupu až po distribúciu tovaru.
 • Systémy HRM (Human Resources Management – riadenie ľudských zdrojov) – zaoberajú sa riadením ľudských zdrojov v podniku, od náboru nových zamestnancov až po ich odchod.
 • Systémy BI (Business Intelligence) – analyzujú a vykazujú údaje a informácie s cieľom uľahčiť a zlepšiť rozhodovacie procesy.
 • Systémy elektronického obchodu – riadia elektronický obchod. Patrí sem online predaj služieb a tovaru až po správu objednávok a platieb.
 • Systémy EAM (Enterprise Asset Management) – zaoberajú sa správou a kontrolou majetku (zariadenia, stroje, vozidlá atď.).
 • Systémy PLM (Product Lifecycle Management) – zameriavajú sa na životný cyklus výrobku od návrhu, cez výrobu a servis až po jeho likvidáciu.

EIS môžete implementovať samostatne alebo ako kombináciu viacerých riešení od rôznych dodávateľov. Zamerajte sa na to, aby bol softvér navrhnutý a implementovaný s ohľadom na vaše požiadavky. Správna implementácia zabezpečí, že softvér bude dokonale fungovať.

Ako môžete využiť podnikové informačné systémy v prospech svojho podniku?

Rôzne typy EIS zabezpečujú efektívnu správu a riadenie rôznych oblastí podnikania. Hladký chod spoločnosti prirodzene vedie k efektívnejším interným procesom, vyššej produktivite a konkurencieschopnosti.

Podnikové informačné systémy ERP konkrétne poskytujú:

 • riadenie, kontrola a správa zásob,
 • riadenie projektov,
 • riadenie predaja, marketing a financie,
 • riadenie ľudských zdrojov atď.

Systémy ERP a CRM je možné postupne rozširovať podľa vašich aktuálnych požiadaviek. Náš skúsený tím vám pomôže vytvoriť riešenie na mieru pre vašu firmu.

5 hlavných výhod používania podnikového informačného systému v spojení s CRM

Konkrétne hovoríme o prepojení systému ERP so systémom CRM. Ako bolo vysvetlené vyššie, ide o dva rôzne softvéry, ktoré sa používajú v podnikaní na zlepšenie efektívnosti a zvýšenie produktivity.

autocrm

Ako toto spojenie ovplyvní fungovanie vašej spoločnosti?

 1. Integrácia údajov – oba softvéry môžete jednoducho prepojiť. To vám umožní získavať a analyzovať užitočné údaje z oboch programov. Vďaka tomu lepšie pochopíte aktuálne potreby svojich zákazníkov a môžete im prispôsobiť svoje produkty a služby.
 2. Zníženie nákladov – systémy zabezpečia lepšie využívanie zdrojov, čo z dlhodobého hľadiska zníži celkové náklady. Prostredníctvom CRM môžete sledovať históriu interakcií so zákazníkmi a využiť ju na zefektívnenie interných procesov a úpravu ponuky výroby a služieb. Náklady možno znížiť aj efektívnym plánovaním schôdzok a úloh, ktoré zabezpečuje zdieľaný kalendár v rámci systému CRM.
 3. Lepšie služby zákazníkom – prepojením systémov ERP a CRM môžete svojim klientom poskytovať lepšie služby zákazníkom.
 4. Zefektívnenie marketingových kampaní – ak dôkladne poznáte nákupné správanie a potreby svojich klientov, môžete lepšie zacieliť svoju marketingovú kampaň. Dobre cielená kampaň je nákladovo efektívnejšia a pomôže vám získať nových zákazníkov.
 5. Viditeľnosť – budete mať pod kontrolou všetky interné činnosti. To vedie k lepšiemu riadeniu rôznych činností, a tým k zníženiu nákladov, zvýšeniu zisku a v konečnom dôsledku k vyššej spokojnosti a lojalite zákazníkov.

Vyskúšajte si špičkový český OpenSource CRM systém. Ponúkame vám kvalitnú demo verziu zadarmo.

Na aké faktory by ste sa mali zamerať pri výbere podnikového informačného systému?

Ak chcete, aby všetko prebehlo hladko a vybraný EIS plnil svoju funkciu bez problémov, venujte mu dostatok času a zvážte všetky relevantné kritériá, ktoré vám pomôžu vybrať optimálnu možnosť.
Podnikový informačný systém pre malé podniky vyberajte s rovnakou starostlivosťou a rozvahou ako zástupcovia veľkých organizácií.

 • Funkčnosť – EIS musí byť navrhnutý pre špecifické potreby podniku. Preto sa uistite, že program umožňuje konfigurácie a je dostatočne flexibilný na to, aby vám pomohol rásť. V opačnom prípade bude len na obtiaž.
 • Bezpečnosť – Systém bude spravovať a uchovávať citlivé interné informácie a údaje. Preto musí mať vysokú úroveň zabezpečenia a bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabránia strate alebo zneužitiu údajov (overovanie používateľov, šifrovanie atď.).
 • Flexibilita – optimálny softvér sa prispôsobí aktuálnej situácii. Preto sa uistite, že umožňuje prispôsobenie, aktualizácie a rozšírenia.
 • Integrácia – vybraný systém by sa mal dať ľahko prepojiť s existujúcimi programami a aplikáciami (napr. so systémami na riadenie ľudských zdrojov alebo skladových zásob atď.)
 • Cena – cenová dostupnosť by nemala byť na úkor kvality a funkčnosti. Úprava, implementácia, správa, údržba a rozvoj EIS by mali byť zahrnuté v celkovej cene.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.