Ganttov diagram nielen všeobecne, ale aj priamo pri riadení projektu

Ganttov diagram vynašiel Henry Gantt, americký inžinier a konzultant v oblasti riadenia, ktorý ho prvýkrát použil v roku 1910 pri svojej práci pre železničnú spoločnosť. Jeho diagram bol navrhnutý tak, aby zobrazoval harmonogram projektu a vzájomný vzťah jednotlivých úloh. (Jeho predchodcom bol Karol Adamiecki, ktorý tiež pracoval na podobnom systéme, ktorý nazval “Harmonogram”. Adamiecki si ako prvý uvedomil, aké dôležité je prepojenie plánovania a výroby.)

 

Čo je Ganttov diagram a ako vyzerá?

Základným princípom Ganttovho diagramu je zobrazenie práce na projekte na časovej osi. Na ľavej strane grafu je zoznam činností a v hornej časti je praktická časová stupnica. Každá aktivita je reprezentovaná stĺpcom, pričom poloha a dĺžka stĺpca odráža dátum začiatku, trvania a ukončenia aktivity. Stĺpce môžu byť vzájomne prepojené (sivá čiara).

 

gantt ukazka

 

Kde sa používa

Ganttove diagramy sa často používajú pri riadení projektov, ale aj v iných oblastiach, napríklad vo výrobe alebo IT. Môžete sa pozrieť na rôzne spôsoby použitia Ganttovho diagramu pri výrobe výrobkov, prideľovaní pracovných síl, plánovaní dopravy. Je prakticky použiteľný aj vo výskume a vývoji. V AutoCRM sme otvorení nápadom našich klientov, všetko podrobne prediskutujeme, zhodnotíme možnosti a navrhneme Gantt alebo iné, lepšie riešenia.

 

Výhody a nevýhody

Ganttove grafy môžu byť veľmi užitočným nástrojom, ale môžu mať aj svoje obmedzenia. Zjavnou výhodou je vizuálny prehľad a relatívne jednoduché pochopenie pre každého. Obmedzenie spočíva najmä v zložitosti projektu, ktorý by mal byť diagramom reprezentovaný. Ak ide o veľmi zložitý projekt s mnohými prepojeniami a závislosťami, Gantt sa môže zmeniť na chaos. Pre väčšinu dobre premyslených projektov však Ganttov pohľad postačuje. Ďalším problémom môže byť cena, ak máte už fungujúci systém, do ktorého chcete Gantt implementovať, zvyčajne to nebude lacné, cena je za celý nový systém + implementáciu.

 

projektové řízení - gantt

 

Alternatívy ku Ganttovmu diagramu

Existujú aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na plánovanie a riadenie projektov. Niektoré z nich môžu nahradiť Ganttovu metódu a iné sú jej skvelým doplnkom. Voľba medzi nahradením alebo doplnením často závisí od typu projektu, ktorý potrebujete riadiť.

Zoznamy – takýto lepší zoznam úloh s možnosťami určenia priorít a priradenia.

Kanban – jednoduchá, ale premyslená nástenka rozdelená do tematických stĺpcov s nadpismi.

Scrum – organizuje projekty chronologicky podľa časových období. Formát je veľmi flexibilný a dá sa ľahko prispôsobiť.

Časová os – veľmi jednoduchá verzia Ganttovej osi s jednou časovou osou a záznamami na nej.

 

Čo dokáže Gantt v systéme AutoCRM?

Gantt, rovnako ako všetko ostatné, môže byť úplne integrovaný so základným systémom CRM a ďalšími modulmi. Súvisí s riadením projektov a samozrejme s úlohami v projektoch. V systéme AutoCRM máte možnosť vidieť v Gantte nielen všetky projekty naraz, ale aj pre každý jednotlivý projekt riadenie vášho Ganttu. Ďalšou výhodou je, že celý AutoCRM je prepojený s chatom, kde môžete samozrejme zadávať aj úlohy pre projekty a všetko sa tak automaticky zapisuje do Ganttu. Môžete sa dokonca pohrať s nastaveniami. Momentálne máme napríklad správu projektov prepojenú tak, že v okamihu vytvorenia projektu sa v chate automaticky vytvorí kanál. Do kanála chatu potom pridáme presne tých zamestnancov, ktorí na projekte pracujú. Úplné prepojenie umožňuje zamestnancom väčší prehľad a systematickosť nad ich prácou.

Samotný Gantt je komplexne prepojený s riadením projektov, takže si môžete vybrať, či budete kontrolovať projekty a úlohy v riadení projektov alebo v Gantte.

 

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.