Ako získať zákazníkov cez cold callingovú stratégiu

Cold calling je predajná technika, pri ktorej obchodníci alebo telemarketingoví agenti kontaktujú potenciálnych zákazníkov, ktorí nevyjadrili predchádzajúci záujem o produkt alebo službu. Tento typ kontaktu je nazývaný “cold,” pretože sa jedná o neiniciovaný kontakt s osobou, ktorá pravdepodobne nemá predchádzajúcu znalosť o firme alebo produkte, ktorý je ponúkaný.

Cold calling môže byť vykonávaný telefonicky alebo v niektorých prípadoch osobne. Cieľom tejto techniky je získať pozornosť potenciálnych zákazníkov, nadviazať s nimi komunikáciu a presvedčiť ich k nákupu produktu alebo služby. Cold calling je často používaný v B2B (business-to-business) predaji, ale môže byť tiež používaný v B2C (business-to-consumer) predaji.

charanjeet dhiman mHusyBu4bxM unsplash

Priebeh cold callingu v niekoľkých krokoch vrátane príkladov:

Identifikácia potenciálnych zákazníkov:

Cold calling začína identifikáciou ľudí alebo firiem, ktoré by mohli byť potenciálnymi zákazníkmi. To môže zahŕňať prieskum trhu a zber informácií o cieľovej skupine. Pýtate sa, ako identifikovať potenciálnych zákazníkov? Využite tieto rady a metódy:

Definujte svoju cieľovú skupinu:

Ujasnite si, kto sú Vaši ideálni zákazníci. Určitedemografické údaje, ako sú vek, pohlavie, príjmová úroveň, geografické umiestnenie atď. Ďalej identifikujte ich potreby, záujmy a správanie súvisiace s Vaším produktom alebo službou.

Prieskum trhu:

Vykonajte podrobný prieskum trhu, aby ste získali informácie o potenciálnych zákazníkoch a konkurencii. Analyzujte, kto sú hlavní hráči vo Vašom odvetví a kto sú ich zákazníci.
scott graham 5fNmWej4tAA unsplash

Analyzujte existujúcich zákazníkov:

Zhodnoťte svojich existujúcich zákazníkov. Zistite, čo majú spoločné, akým spôsobom využívajú Váš produkt alebo službu, a prečo si vybrali práve Vás. Tieto informácie môžu poskytnúť návod na identifikáciu ďalších potenciálnych zákazníkov.

Využite digitálny marketing:

Využite online nástroje a digitálny marketing na identifikáciu potenciálnych zákazníkov. Analýza správania návštevníkov na Vašom webe, využívanie sociálnych médií a sledovanie kľúčových slov môžu poskytnúť cenné informácie.

Zákaznícke dáta a CRM systémy:

Vytvorte a udržujte záznamy o existujúcich zákazníkoch pomocou CRM systému. Tieto údaje môžu obsahovať informácie o histórii nákupov, prednostiach, sťažnostiach a ďalších relevantných údajoch, ktoré Vám pomôžu identifikovať podobných potenciálnych zákazníkov.

Dotazníky a prieskumy:

Vytvárajte dotazníky a prieskumy pre zákazníkov, aby ste lepšie porozumeli ich potrebám a preferenciám. To vám môže pomôcť vytvoriť profil ideálneho zákazníka a identifikovať ďalšie osoby alebo firmy s podobnými charakteristikami.
celpax 1Lf5Adh9SCg unsplash

Zapojenie sa do komunity:

Aktívne sa zúčastnite komunít, ktoré sú spojené s Vaším odvetvím. To môže zahŕňať účasť na konferenciách, stretnutiach alebo online diskusiách. Týmto spôsobom môžete identifikovať potenciálnych zákazníkov a budovať vzťahy s ľuďmi vo Vašom odvetví.

Spolupráca s obchodnými partnermi:

Spolupracujte s inými firmami alebo obchodnými partnermi, ktorí majú podobnú cieľovú skupinu, ale nie sú Vám konkurenciou. To môže viesť k vzájomnému odporúčaniu a identifikácii nových zákazníkov.

Vytvorenie scenára:

Obchodníci alebo telemarketingoví agenti vytvárajú scenáre pre svoje hovory, ktoré zahŕňajú prezentáciu produktu alebo služby a zdôrazňujú výhody, ktoré by mohli zaujímať potenciálnych zákazníkov.

Ako postupovať pri vytvorení efektívneho scenára?

daria nepriakhina zoCDWPuiRuA unsplash

Predchádzajúca príprava:

Pred tým, než začnete písať scenár, vykonajte dôkladnú prípravu. Musíte poznať svoj produkt alebo službu, identifikovať kľúčové výhody a argumenty prečo by niekto mohol byť záujemca. Skúste si tiež predstaviť typické námety alebo otázky, ktoré by zákazníci mohli mať.

Začatie pozitívnym výrokom:

Začnite scenár pozitívnym a osobným výrokom, ktorý vzbudí záujem. Môže to byť niečo ako: “Dobrý deň, moje meno je [Vaše meno] a pracujem pre [Názov spoločnosti]. Ako sa dnes máte?”

Predstavenie seba a firmy:

Stručne a jasne sa predstavte a popíšte, čo robí Vaša spoločnosť. Vysvetlite, aké produkty alebo služby ponúkate, a zdôraznite kľúčové výhody.
sincerely media EtyBBUByPSQ unsplash

Prispôsobenie scenára:

Prispôsobte scenár tak, aby reflektoval potreby a charakteristiku cieľového zákazníka. Majte niekoľko verzií scenára pripravených pre rôzne segmenty zákazníkov.

Zdôraznite hodnotu:

V priebehu scenára zdôraznite hodnotu, ktorú váš produkt alebo služba prináša zákazníkovi. Zamerajte sa na to, ako môže Váš produkt riešiť ich potreby alebo problémy.

Zakomponujte otázky:

Zakomponujte otázky, ktoré vedú k interakcii a umožňujú Vám lepšie porozumieť potrebám zákazníka. Napríklad môžete sa opýtať: “Mohli by ste mi povedať, aké sú aktuálne výzvy, s ktorými sa stretávate v oblasti [špecifická oblasť]?”

Pripravte sa na námietky:

Premýšľajte o možných námietkach, ktoré by mohli zákazníci vzniesť, a pripravte odpovede, ktoré zdôvodnia výhody Vášho produktu alebo služby.
joanna kosinska 1 otazky unsplash

Ukončenie s výzvou na akciu:

Ukončite scenár výzvou na akciu. Môže to byť pozvanie na osobné stretnutie, ďalší rozhovor alebo zaslanie ďalších informácií. Dajte zákazníkovi dôvod na ďalšie stretnutie alebo kontakt.

Testovanie a optimalizácia:

Testujte svoj scenár v praxi a zbierajte spätnú väzbu od svojho tímu alebo zákazníkov. Na základe získaných informácií upravte scenár tak, aby bol čo najefektívnejší.

Nezabudnite, že aj napriek starostlivej príprave bude každý hovor odlišný. Dôležité je byť flexibilný a reagovať na potreby a reakcie konkrétneho zákazníka.

Iniciácia kontaktu:

Agenti zahajujú hovory alebo oslovujú potenciálnych zákazníkov osobne s cieľom vzbudiť záujem a získať ich pozornosť. V telefonickom cold callingu môže toto zahŕňať volanie neznámym číselným identifikátorom.

Vyjednávanie a presviedčanie:

Po začatí kontaktu nasleduje fáza vyjednávania a presviedčania, kde sa obchodník snaží predstaviť výhody produktu alebo služby a zistiť, či je zákazník zainteresovaný.

Cold calling je technika, ktorá vyžadujeschopnosť rýchlo budovať vzťahy, počúvať potreby zákazníka a byť schopný reagovať na ich obavy alebo otázky. V dnešnej dobe môžu byť cold calling metódy kombinované s modernými technológiami a stratégiami pre digitálny marketing, aby bol proces oslovovania efektívnejší.

Nižšie uvádzame vzor cold callingu B2C

Začatie hovoru:

Dobrý deň, moje meno je [Vaše meno] a som profesionálny fotograf pracujúci pre [Názov Vašej firmy]. Ako sa dnes máte?
firmbee com SpVHcbuKi6E unsplash

Predstavenie sa a firmy:

Dovoľte mi, aby som Vám stručne predstavil našu firmu. Sme [Názov Vašej firmy], špecializujeme sa na vytváranie krásnych a autentických fotografií, ktoré zvýrazňujú jedinečnosť každého okamihu.

Zdôraznenie hodnoty:

Naším cieľom je zachytiť tie najcennejšie chvíle Vášho života skrze umenie fotografie. Naši fotografi majú bohaté skúsenosti s prácou s jednotlivcami a vytváraním snímok, ktoré zostanú navždy živé a výnimočné.

Prispôsobenie scenára:

Radi by sme Vám ponúkli možnosť získať jedinečné fotografie presne podľa Vašich predstáv. Máme skúsenosti s fotografovaním [zdôraznite, čo je pre Vás najdôležitejšie, napr. rodinné portréty, udalosti, osobné branding atď.].

Zakomponovanie otázok:

Mohli by ste mi povedať, aké sú pre Vás najdôležitejšie okamihy, ktoré by ste si priali zachytiť na fotografiách? Či už ide o rodinné stretnutie, osobné udalosti alebo čokoľvek iné, chceme zaistiť, že budete mať fotografie, ktoré budete milovať.

Pripravenosť na námietky:

Chápeme, že si môžete klásť otázky týkajúce sa cien, dostupnosti a štýlu. Radi by sme s Vami diskutovali o Vašich konkrétnych potrebách a zaistili, že naše služby budú presne zodpovedať Vašim očakávaniam.

Ukončenie s výzvou na akciu:

Máte v nasledujúcich dňoch čas na krátky telefonát alebo schôdzku? Radi by sme lepšie porozumeli vašim potrebám a zistili, ako môžeme prispieť k zachyteniu nezabudnuteľných momentov.

berkeley communications WEDDt u3q3o unsplash

Záver:

Ďakujem za Váš čas a záujem o naše služby. Tešíme sa na možnosť spolupráce s Vami a zachytenie tých najkrajších okamihov vo Vašom živote. Majte krásny deň!

Tento scenár môžete ďalej prispôsobiť a upraviť podľa špecifických vlastností a cieľov Vašej fotografickej firmy. Je vždy dôležité byť autentický, počúvať zákazníkov a prispôsobiť sa ich potrebám.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.